Starter arbeidet for utvekslingsprogram

– I lærerutdanningen er det krevende å finne utvekslings-tilbud som er godkjent inn i utdanningen. Derfor er det en strategi å utvikle dette selv, forteller Ruth Hol Mjanger, ansvarlig for FoU og internasjonalisering i lærerutdanningene ved NLA Høgskolen.

I desember hadde NLA Høgskolen på Breistein besøk fra Driestar Christian University i Nederland, som et skritt på veien mot å utvikle utvekslingstilbud for grunnskolelærerstudentene.

- I lærerutdanningen er det krevende å finne utvekslings-tilbud som er godkjent inn i utdanningen. Derfor er det en strategi å utvikle dette selv. Vi skal sammen utvikle minimum to 30-studiepoengskurs på engelsk, forteller Ruth Hol Mjanger, ansvarlig for FoU og internasjonalisering i lærerutdanningene.

To utvekslingsmål

I desember var internasjonal leder Lydia Bor, kunst og håndverkslærer Winnie Verbeek og idrettslærer Geerten Zwemer fra Driestar Christian University i Nederland på besøk på Breistein.

De to kristne utdanningsinstitusjonen jobber sammen mot to utvekslingsmål for grunnskolelærerstudentene. Det ene er et kort-tids opphold, som innebærer studieturer for studenter fra Nederland. Studentene skal oppholde seg ni dager ved NLA, og ha forelesninger, prosjektoppgave, praksis og sosiale aktiviteter sammen med NLA-studenter.

Det andre er 30-poengskurs som skal være utviklet slik at studenter kan søke seg til dem i 2020. Til dette arbeidet har NLA fått tildelt 300.000 kr fra NOTED-programmet under Senter for internasjonalisering i høyere utdanning (SIU), og prosjektet har fått navnet PRISM (Programme to Improve Student Mobility).

En annen måte å lære på

Ved Driestar er de vant til å ha en internasjonal uke, der 4.års studentene får et utvekslingsopphold, og muligheten til å dra til NLA vil være en del av dette tilbudet.

- På denne måten kan vi tilby NLA-studenter internasjonalisering – hjemme, påpeker Ruth Hol Mjanger.

- Ved å besøke Norge, får våre studenter både innblikk i norsk undervisning, men også i litt av den norske kulturen, fremhever Lydia Bor.

- Og når du møter studenter fra andre land, uansett om du er i eget hjemland eller ikke, må man forklare egen kultur, og stille spørsmål ved egen kultur og egen måte å tenke læring på. Det kan være sunt, og gi rom for læring, fortsetter hun.

God erfaring å studere i utlandet

På begge institusjonene skal det også startes emner på engelsk som kan godkjennes inn i lærerutdanningene, slik at studenter både fra NLA og Driestar kan ta 30 studiepoeng utenlands.

Både Ruth, Winnie og Lydia tror at slike ferdig-utviklede tilbud kan gjøre det lettere for studentene å velge et utenlandsopphold i løpet av utdanningen. «Å bo i et annet land i løpet av studiet gir mange erfaringer som er med å danne en som lærer og menneske», avslutter Ruth Hol Mjanger.