Løfter frem småbarns mediehverdag

Det er ikke barer lange turer i skog og mark som knytter familiebånd. Medieforsker Bjørg M. Nyjordet anbefaler foreldre å bruke mediene til å skape felles opplevelser med de minste.

Har du som mor eller far noen gang prøvd å begrense barnas skjermtid til en halvtime ved å avlede med «en god bok»? Eller godtatt én episode av 3-åringens favorittserie, slik at du får ryddet opp etter middagen eller sjekket mobilen?

Ny forskning viser at du kan gå glipp av en viktig del av barnets hverdag på denne måten.

Medier som «leketøy»

– Mediene er en integrert del av barnas hverdag. For dem er mediene er tilgang til lek og moro. Ønsker du som voksenperson å ta del i opplevelsene til barna må du også vise interesse og forståelse for opplevelsene de får gjennom mediene, sier medieforsker Bjørg M. Nyjordet.

Hun er redaktør for boken Barns mediehverdag, som kom ut i vår. Her har medieforskere og barnehageforskere fra NLA Høgskolen i Bergen og Kristiansand undersøkt småbarns mediebruk hjemme og i barnehagen.
Formålet har vært å bidra med kunnskap og bevissthet til fagfeller og barnehagelærerstudenter, om hvordan de kan ta barns mediehverdag på alvor, legge til rette for den og vurdere den kritisk.

Viktig for oppvekstvilkår

Forfatterne av boka har gjort seks ulike studier av små barns mediebruk i en hverdagssammenheng. Ved hjelp av intervjuer og observasjoner har de kartlagt blant annet verdier formidlet i Disney-filmer, nyheter for barn, mediebruk i barnehage og barn som digitale verdensborgere.

– Mediene virker inn på oss. Det er en sentral del av barnas oppvekstvilkår. Derfor er det viktig å vite noe om hvordan mediehverdagen til små barn er, sier Nyjordet.

NLA-forskerne finner at mediebruken er en integrert del også av småbarnas hverdag. Langtidseffektene av denne mediebruken ser ikke forskningsprosjektene i Barns mediehverdag på, men Nyjordet tror likevel foreldre og barn kan få mange fine stunder når de bruker mediene sammen.

Fremmer fellesskap og tillit

Hun tror mange foreldre går glipp av gode opplevelser om de bruker skjermtiden til å mase om andre ting eller være opptatt med sitt.

– Når flere barnehagelærere får medier på timeplanen, forstår de hva som er interessant for barna i deres livsverden og så kan man snakke masse om det. Det skaper tillit mellom barnet og den voksne. Dette gjelder også foreldre, ifølge Nyjordet.

– Anerkjenn at medielek kan være like viktig lek som den som ikke foregår foran skjermen. Prøv å forstå hvorfor er unger så fascinert av dette.

Hun anbefaler å sette seg ned med barna og skape fellesskapsopplevelser rundt de digitale mediene, på lik linje som å lese en bok sammen.

– Slik kan foreldre og barn le av det samme og snakke om det de ser, sier medieforskeren.

– Det kan gi grobunn for mange gode samtaler.