Hvordan gjøre journalistikk mer interessant for unge?

Det har avdelingsleder for journalistikk, Hilde Kristin Dahlstrøm og en gruppe kollegaer fått midler til å utforske. Sammen med studentene ønsker de å finne ut hvordan nyheter kan engasjere yngre mediebrukere.

-Hvorfor mener du det er viktig å øke interessen for journalistikk blant unge mediebrukere?

-Fordi god journalistikk er viktig for samfunnet og for demokratiet vårt. Nyheter er en viktig kilde til informasjon og kan bidra til å skape samfunnsengasjement. Derfor er det viktig at de unge også får tilgang til informasjon og ønsker å bidra til å skape et godt samfunn for alle. Det er kanskje særlig viktig i en tid der sosiale medier bidrar sterkt til at vi først og fremst fokuserer på oss selv.

-Hvem skal du gjennomføre prosjektet sammen med?

-En gruppe ansatte på journalistikkutdanningen har ansvar for prosjektet, men vi ønsker at studenter skal spille en aktiv rolle i forskningsprosjektet. Derfor vil vi gi mulighet til at motiverte studenter kan søke om å få være med.

Dette vil gi dem verdifull innsikt i et fagfelt, det å drive forskningsarbeid og også viktig kunnskap om utøvelsen av yrket de utdanner seg til.

-Hva håper dere å finne ut?

-Å få de unge interesserte i nyheter er noe som alle redaksjoner ønsker. Håpet er at vi gjennom dette prosjektet kan bidra til mer kunnskap om hvordan mediene kan gjøre viktige nyheter interessante for unge, slik at flere unge leser og ser nyheter og engasjerer seg i samfunnet.