Vil du jobbe på biblioteket vårsemesteret 2019?

Biblioteket søker serviceinnstilte studenter som kan ha vakter i Sandviken kl. 15-18, to dager i uken (mandag til torsdag).

Arbeidsoppgaver: 

  • Betjene skranken; utlån og retur av bøker og veiledning
  • Sette på plass bøker
  • Kopiering
  • Annet forefallende arbeid

Nødvendig opplæring i blant annet Alma biblioteksystem vil bli gitt. 

Timelønn: ltr. 20 (p.t. kr 153,7 pr. time).

Nysgjerrig på jobben? Kontakt bibliotekpersonalet!

Søknad leveres på biblioteket i Sandviken, eller på e-post til mgs@nla.no innen torsdag 6. desember 2018