Belønning til klasse som får høyest svarprosent!

Din mening er viktig for oss. Si hva du mener om studieprogrammet ditt i studiebarometeret. Fristen for å svare er utvidet til torsdag 15. november kl. 10.00.

Det studieprogrammet som får høyest svarprosent får kr 250 pr student avgrenset oppover til 5000 kroner, som skal brukes til et hyggelig arrangement for studentene. Midlene forvaltes av klassetillitsvalgt i samråd med avdelingsleder.

20 % har svart på studiebarometeret. Klarer vi å doble svarprosenten i innspurten?

Ta undersøkelsen her!