Ny professor i pedagogikk

Med kompetanse innen interkulturell og anti-rasistisk pedagogikk er NLA Høgskolens nye professor dypt opptatt av kulturelt mangfold. Derfor vil hun fremover jobbe med spørsmål knyttet til klimaendringer, fordi hun ser at kulturelt og biologisk mangfold henger tett sammen.

 

– Det er nesten litt uvirkelig, smiler Frédérique Brossard Børhaug dagen etter at hun har fått beskjed om at hennes opprykkssøknad til professor er godkjent.

Etter dette har hun ventet på den formelle godkjenningen fra NLA Høgskolens styre før hun nå offisielt er professor i pedagogikk.

Det er spesielt innen interkulturell pedagogikk Børhaug har sitt interesseområde – og kunnskap. I tillegg har hun kompetanse på anti-rasistisk pedagogikk, inkludering og mangfold i utdanning. Hun leder to forskergrupper som jobber med bærekraftig undervisning (HDCA-tilnærming) og undervisningsmetoden VaKE (Values and Knowledge Education), som utfordrer studenter og undervisere til å være mer bevisste på egne etiske verdier.

–  Jeg opplever professor Børhaug som banebrytende og det er fantastisk å ha en så dyktig og skattet kollega på NLA Høgskolen, sier Lund.

Helene Lund, prorektor for FoU ved NLA Høgskolen, overbringer gratulasjoner fra høgskolens styre og ledelse.

–  Viktig arbeid

I innstillingen fra komiteen som godkjente Børhaugs opprykkssøknad, påpekes det at Børhaug har gått i front for anvende anti-rasistiske perspektiver i norsk sammenheng, gjennom å argumentere for at interkulturell pedagogikk hører til i senter av alt pedagogisk arbeid, og at det er relevant for alle lærere og elever.

 

– Jeg er dypt opptatt av kulturelt mangfold, og det henger helt klart sammen med biologisk mangfold

–  Dette er viktig og betimelig arbeid i den nåværende politiske situasjonen i Europa, skriver komiteen.

De påpeker også at en av styrkene til Børhaug er den sterke sammenhengen mellom hennes forsknings- og undervisningspraksis.

Klima

Komiteen har også kommentert hvilke områder de gjerne ser at Børhaug jobber videre med, der de har påpekt at det bør være mulig for henne å ytterligere styrke de empiriske delene i arbeidet hennes. De foreslår at dette kan gjøres gjennom et transnasjonalt forskningsprosjekt. Uansett ser de for seg at karrieren hennes fremover vil være innovativ og gi mange resultater.

Børhaug selv ser også for seg å jobbe mer med empiri fremover. Flere prosjekter knyttet til VaKE-metoden er allerede på plass.

–  Og så ønsker jeg å jobbe mer med klimaendringer. Jeg er dypt opptatt av kulturelt mangfold, og det henger helt klart sammen med biologisk mangfold. Populister og ledende politikere er ikke nok opptatt av klima; og er du innvandringsskeptisk og -fiendtlig er du ofte også klimaskeptisk og - fiendtlig, mener hun.

– Jeg vet at det å være professor er frihet under ansvar, og det fører med seg mange forpliktelser. Jeg er hele tiden i utvikling, og klimaendringer er blitt spesielt viktig for meg i det siste. Barn og unge i dag krever også at vi jobber med biologisk og kulturelt mangfold. Dette er en viktig kombinasjon som jeg akter å fordype meg i, legger Børhaug til.

Støtte til og fra kollegaer

Børhaug har, helt siden hun sendte inn søknaden om opprykk, vært tydelig på at støtten fra kollegaer har vært og er viktig for henne.

– Jeg er heldig som har et så støttende fellesskap på NLA. Å bli professor er en lang prosess, og det er umulig uten støtte fra og samarbeid med kollegaer, sier hun.

– Ledelsen ved NLA er glade for Børhaugs positive kollegiale egenskaper som er viktige for å bygge et bredt fagmiljø både på NLA og med viktige samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt, kommenterer prorektor Lund.

Børhaug forteller at hun selv har fått lære spesielt mye av en venninne, Marie-France, i Frankrike.

–  Da jeg spurte hvordan jeg kunne hjelpe henne tilbake, svarte hun «du trenger ikke å hjelpe meg tilbake, men hjelp noen andre igjen og tenk på meg. Dette er fordi vi alle lever sammen i en solidarisk kjede». Når jeg hjelper studenter og kollegaer tenker jeg ofte på henne, smiler Børhaug.