Flere vil bli journalister, lærere og teologer ved NLA Høgskolen

I dag ble søkertallene for høyere utdanning gjennom Samordna Opptak offentliggjort. Åtte prosent flere enn i fjor har studier ved NLA Høgskolen som sitt førstevalg.

NLA Høgskolen opplever at stadig flere studenter har et av høgskolens mange studietilbud som sitt førstevalg. Fra 2014 og frem til i dag har antall førsteprioritetssøkere til NLA Høgskolen blitt nesten doblet, med en økning på 97 prosent.

Både journalistikkutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og teologistudiene har stor økning i antall førsteprioritetssøkere.

Avisen Khrono skriver at søknadstallene til grunnskolelærerutdanningen har nedgang på landsbasis, mens grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen altså har hatt en god økning.

Flere vil ta bachelor 

– Totalt sett ser vi at det er flere søkere til bachelorstudiene våre, og med det at flere studenter ønsker å ta hele utdanningsløpet sitt hos oss. Dette er en positiv utvikling for oss, sier rektor Erik Waaler ved NLA Høgskolen.

NLA Høgskolen som er en privat verdibasert høgskole, har studietilbud både i Bergen, Oslo og Kristiansand. Høgskolen har et variert studietilbud, og årets søkertall viser at stadig flere ønsker å studere ved NLA.

Mange fornøyde studenter

Rektor Erik Waaler tror at studenter velger NLA Høgskolen fordi flere har fått kjennskap til studietilbudene, og at skolen får gode skussmål fra tidligere studenter. Nylig ble tall fra den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret offentliggjort, og den viser at både lærerstudentene og økonomistudentene på NLA Høgskolen ligger helt i toppen blant studenter som er aller mest fornøyd med utdannelsen sin.  

– Vi får tilbakemeldinger fra studenter på at de føler seg sett, og at de setter pris på den gode oppfølgingen de får. Vi har en grunnholdning til at vårt menneskesyn skal prege undervisningen ved høgskolen vår, sier Waaler.