Virtual Reality gir studentene nye øvingsmuligheter

Du står på scenen i en konsertsal, hører summingen fra publikum, noen som rasler med et program. Du er nervøs, har aldri gjort det før og nå gjelder det!

Som musikkstudent er det viktig å trene på disse situasjonene i trygge omgivelser.
Og det var nettopp det Johannes Lunde Hatfield ville utvikle; et verktøy for å bli god på scenen - en øvingssimulator.

Johannes Lunde Hatfield er ansatt på NLA Høgskolen som førsteamanuensis. I samarbeid med Norges Musikkhøgskole og Ulf Holbrook fra UiO, jobber han
med et forskningsprosjekt som går ut på å utvikle en øvingssimulator for studenter, der de nettopp kan øve på å stå på en scene.

Et virtuelt rom
Inne på Hatfields kontor er det trangt og flere høyttalere er satt opp i en sirkel. Midt på gulvet ligger VR-brillene (VR står for Virtual Reality, virtuell virkelighet
på norsk). Det er nemlig det som utgjør øvingssimulatoren.

– Studenten står i rommet og har på seg VR-brillene. Der ser studenten en konsertsal fra scenen og publikum som sitter i salen. Man hører publikumslyder, klapping og ulike distraksjoner som det er i en konsertsal. På den måten får studenten oppleve hvordan det er å synge eller spille fra en scene, forklarer Hatfield.

Gjennom VR-brillene får studentene altså oppleve å være i et virtuelt rom, som med både lyd og bilde skal føles som en virkelig konsertsituasjon.

– Målet er å gjenskape akustikken man har i en større sal. Ved bruk av mikrofoner og høyttalere vil man kunne gjengi klangen fra instrumentet på en sånn måte at man opplever å få respons fra et større rom, forklarer Hatfield. 

Stort potensiale
Auditiontrening og å øve seg på å stå på en scene er ikke noe nytt innenfor usikkstudier. Hatfield har jobbet mye med dette i faktiske rom der medstudenter og andre har vært publikum. Men en øvingssimulator der man ikke trenger å involvere så mange andre, mener Hatfield gir nye muligheter.

– Det er et stort potensial som ligger her. Man vil for eksempel kunne gå tilbake i fremføringen og analysere på en helt annen måte enn det man normalt sett har mulighet til. Det vil gi helt andre øvingsmuligheter. Dessuten sliter
mange med prestasjonsangst, som det er viktig å jobbe med, sier Hatfield.

Gode tilbakemeldinger
Øvingssimulatoren skal være ferdig til sommeren og Hatfield har jobbet mye med å teste arbeidet underveis.

– Vi har spesielt testet akustikken sammen med studenter. Før
jul hadde vi en større test der tilbakemeldingene var gode, spesielt når det kommer til lyden. Vi er fortsatt ikke i mål med 3D-animeringen av publikum og konsertsalene,
foreløpig føles de litt kunstige, sier Hatfield.

Det er et eksternt firma som har utviklet 3D-animeringen av det virtuelle rommet, og deres jobb frem mot sommeren er spesielt å utvikle publikum til å bli så realistiske
som mulig.

– De animerer kroppens anatomi og fysiologi, og vi vil få nesten realistiske mennesker som publikum. Det vil føles veldig ekte, forteller Hatfield.

Kan utvikles til flere
Hatfield har store ambisjoner for prosjektet som først og fremst er laget for musikkstudenter. NLA Høgskolen har i Oslo to bachelorprogram for utøvende musikk og flere årsstudier innen musikk. Øvingssimulatoren vil være tilgjengelig
for dem, selv om den nå er å finne på Norges Musikkhøgskole.

Man kan lett se for seg mange fagfelt og yrkesgrupper som kan ha behov for denne simulatoren. Hatfield har selv tenkt at lærerutdanningen kunne hatt nytte av en øvingssimulator.

–Jeg har lekt med tanken om å overføre det til praktiske situasjoner for lærere i klasserommet. Som lærer kan man møte mange uforutsette og utfordrende situasjoner. Disse kan man gjenskape i et virtuelt rom og øve på å håndtere, avslutter Hatfield som ser på dette som starten på et prosjekt han kommer til å følge i mange å fremover.