– Verden trenger at vi engasjerer oss!

Slik oppmuntrer utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) NLA-studentene til å gi sitt bidrag for å gjøre verden til et bedre sted.

Utviklingsministeren holdt tale under studieåpningen til NLA Høgskolens studiested i Sandviken i Bergen. Rundt 400 nye studenter var tilstede, og som Ulstein påpekte er studiestart en dag som for mange er preget av spenning og forventningsfullhet. 

Jeg opplever NLA som en håpsbærende institusjon

–  Du skal begynne på et nytt kapittel – som innleder resten av din historie. Samtidig er det viktig å løfte blikket, og se mot de store utfordringene verden står overfor, understreket Dag-Inge Ulstein.

Gode og dårlige nyheter

Han siterte den amerikanske økonomen, psykologen og statsviteren Herbert Simon, som fikk nobelprisen i 1978, og som sa: «A wealth of information creates a poverty of attention».

– Når vi blir bombardert med informasjon, kan det hindre oppmerksomhet til det som er det viktigste. I den daglige nyhetsflommen hører vi om kriser, konflikter og katastrofer. Men verden blir et stadig bedre sted å være for stadig flere mennesker. Levealderen har gått betydelig opp de siste tiårene. Ekstrem fattigdom er halvert. Spedbarnsdødeligheten er kraftig redusert. Aldri har flere gått på skole. Aldri har flere fått de nødvendige vaksiner, fortalte han.

– Samtidig lever mer enn 800 millioner mennesker fremdeles i ekstrem fattigdom. Fortsatt er det slik at det dere kan ta for gitt, å gå på skole og ta en høyere utdanning, bare er en fjern drøm for mange. De siste årene har vi også sett at sult igjen er på frammarsj i verden, fortalte Ulstein studentene.

Nødvendig forskning

Norges utviklingsminister fortalte videre om hvordan bærekraftsmålene, Agenda 2030 – som alle FNs medlemsland ble enige om i 2015 – er hans veikart i arbeidet.

Ingenting er viktigere for hvordan samfunnet utvikles enn menneskeverdet.

– Og her kan du være med og bidra! oppmuntret Ulstein studentene.

– Vi er ikke der vi burde være, vi ligger langt etter skjema. Det er ikke umulig å oppnå målene, men vi må intensivere innsatsen. Vi må lære mer og forske mer, på institusjoner som NLA Høgskolen, sånn at det vi beslutter og det vi gjør er basert på den beste kunnskapen vi har. 

– NLA er en håpsbærende institusjon

– Jeg har selv studert ved NLA, og jeg opplever NLA som en håpsbærende institusjon. På NLA utdannes mennesker til yrker som er avgjørende for å kunne hjelpe andre, som er bærebjelker for å kunne ha et godt samfunn, fortalte utviklingsministeren. 

Han viste til at et helt sentralt element i Agenda 2030 er at ingen skal utelates; «to leave no one behind». 

– Dette begrepet går til kjernen i et grunnleggende premiss i den kristne og humanistiske tradisjon; alle har det samme menneskeverdet. Dette er mer enn bare moralske leveregler, det går også til kjernen i menneskerettighetene. 

Vi tenker at det foregår langt unna, men det angår oss!

– Og dét er et spørsmål som ofte ble stilt da jeg studerte ved NLA; «hva er et menneske verdt?». Ingenting er viktigere for hvordan samfunnet utvikles enn menneskeverdet. Menneskets verdi er ikke fastsatt ut fra hva du presterer – og akkurat det kan være litt godt å ta med seg i begynnelsen av et nytt studium. Alle mennesker har en iboende verdi og er uendelig verdifulle, understreket Ulstein

Én av disse mine minste

Utviklingsministeren fortalte at han lar seg inspirere av Jesu´ ord i Matteus 25:40; «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg», og at det aldri gir rom for nøytralitet når urett begås. 

– Jeg har noen konkrete eksempler på utfordringer vi vil ta tak i. Mange av dere tror at slaveri hører fortiden til, men det stemmer ikke. Det antas at om lag 40 millioner mennesker lever under det som må karakteriseres som slaveriliknende forhold. Menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsarbeid, grovt barnearbeid og tvangsekteskap inngår i betegnelsen. Vi tenker at det foregår langt unna, men det angår oss! Tidligere i år besøkte jeg Myanmar, og i en flyktningeleir for internt fordrevne rohingyaer møtte jeg en jente – og så stilte jeg et fryktelig dumt spørsmål. Jeg spurte; «hva drømmer du om?». Hun så ned, og svarte stille: «Jeg har sluttet å drømme, for jeg har ikke noe liv». Det antas også at verden har er et underskudd på 126 millioner jenter og kvinner. Det er ikke et resultat av tilfeldigheter. Den viktigste årsaken bak dette, er den skadelige skikken som kalles «preferanse for sønner». Jentebarn velges bort. Dypest sett handler alt dette om menneskeverd, understreket Ulstein.

– Hva kan jeg gjøre?

Utviklingsministeren snakket videre om det som kanskje er den største utfordringen menneskeheten står overfor; klimaendringene.

Bruk det dere lærer til det beste for verden og vår felles fremtid

– Klimaendringene er her, det har allerede alvorlige konsekvenser og de truer med å undergrave hele vår utviklingsinnsats og bokstavelig talt skylle allerede oppnådde resultater på havet. Derfor må vi fortsette arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser, og vi må gjøre mye mer. Vi må også styrker innsatsen for tilpasning til de klimaendringene som allerede er her og forebygging av naturkatastrofer, fortalte ministeren.

– Mange av dere lurer sikkert på; «hva kan jeg gjøre?». Det at dere tar fatt på høyere utdanning er et bidrag i seg selv. At den utdanningen har en tydelig verdiforankring, sånn som her på NLA, er også viktig. Et overordnet budskap på NLA er «fordi noen trenger deg». Og verden trenger at vi engasjerer oss. Bruk det dere lærer til det beste for verden og vår felles fremtid, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein avslutningsvis til NLA-studentene.