– En institusjon på NLA Høgskolen

Bjarne Kvam er en institusjon på NLA Høgskolen. Etter nesten 40 år som ansatt, inkludert tre perioder som rektor, ble han behørig takket av med avslutningsforelesning, taler, musikk og kake. Se opptaket fra Kvams forelesning der han forteller om sitt liv på NLA Høgskolen.

– Vi setter umåtelig pris på den store og viktige jobben du har gjort for NLA Høgskolen siden 1980. Du er virkelig en institusjon i institusjonen, innledet personalsjef Ingvill Kvalsnes Blom. 

Førstelektor Bjarne Kvam har vært ansatt på NLA Høgskolen siden 1980. Han har vært rektor fra 1986 til 1992, ved den da nystartede lærerutdanningen på Breistein fra 1993 til 2009 og ved den fusjonerte NLA Høgskolen fra 2010 til 2014. Han har vært svært sentral i oppbyggingen av grunnskole- og barnehagelærerutdanningene ved NLA Høgskolen.  

Til forelesningen hadde Kvam forberedt et kåseri under tittelen NLA – mitt liv. Han berørte flere veiskiller i NLAs historie, der resultatet – og NLA – kunne blitt helt annerledes «hvis det ikke var for…».

I videovinduet under kan du se og høre hele forelesningen med Bjarne Kvam.

 

Ny lærerutdanning

I 2016 ble Kvam tildelt Friskoleprisen for sitt engasjement for friskolene, og i foredraget fortalte Kvam både om hvordan dette engasjementet ble vekket, og hvordan han kom inn på NLA – først som vikar i studieåret 1975-1976.

Han fortalte om veien mot opprettelsen av lærerutdanningen, og hvordan spørsmålet om hvor utdanningen skulle lokaliseres ble behandlet.

–  Det var viktig at den nye lærerhøgskolen fikk frihet til å finne sin identitet, derfor ble det blant annet vurdert om den skulle starte i Kristiansand, fortalte Kvam. 

Men det ble altså Bergen og Breistein.

Det er Han der oppe som er strategen, og Han har sendt de rette menneskene i de rette situasjonene.

Kvam kunne videre fortelle om hvordan Jon Lilletun, daværende leder av kirke- og undervisningskomiteen, var sentral i arbeidet med å få den nye utdanningen godkjent.

Glød og forventning

Kvam har også vært med i arbeidet både da NLA i Sandviken og NLA på Breistein skulle fusjonere, og da NLA fusjonerte med Bibelskolen i Staffeldtsgate og Mediehøgskolen Gimlekollen – og når NLA Høgskolen har startet grunnskolelærer utdanning i Oslo.

– Da vi startet lærerhøgskolen var det med en glød. Vi hadde egeninteresse av å vise at «dette kan vi få til» – og da er det utrolig hva du kan få til, påpekte Kvam, og takket dem han har arbeidet med i disse årene.

– Når det av og til snakkes om meg, og den jobben jeg har gjort, så er det viktig å si: Det er ikke jeg som er strategen. Det er Han der oppe som er strategen, og Han har sendt de rette menneskene i de rette situasjonene. Derfor skal du alltid gå med forventning inn i nye oppgaver, for du vet ikke på forhånd hva de skal tjene til i de ferdiglagte gjerningene i ditt liv, avsluttet Kvam.

Rektors hilsen

– Det er et privilegium å få lov til å takke deg for det store arbeidet du har gjort, innledet rektor Erik Waaler i sin tale til Kvam.

Han understreket at arbeidet som Kvam har lagt ned, er grunnlaget for mye av det som blomstrer ved NLA Høgskolen i dag.

– Du er en staselig mann som virkelig har bidratt til NLA Høgskolens historie. Samtidig er du et menneske det er lett å bli blad i, og du er høyt elsket av medarbeidere på lærerutdanningen og NLA Høgskolen generelt, avsluttet rektor.

 Vi setter umåtelig pris på den store og viktige jobben du har gjort for NLA Høgskolen siden 1980. Du er virkelig en institusjon i institusjonen

– Det kunne lett blitt et annet NLA, sier førstelektoren og tidligere rektor, som har vært med å bygge opp høgskolens lærerutdanning fra starten.