Julegave som gjør en forskjell

Ansatte gir i år sin julegave til prosjektet «godt liv med funksjonsnedsettelse i Mongolia».

Målet for misjonsprosjektet er å bidra til forbedrede livsbetingelser for barn med funksjonsnedsettelse, som er en av de aller svakeste gruppene i Mongolia. Barna blir ofte isolert fra samfunnet, de færreste går på skole og familene kan bli ledet ut i fattigdom. Lovene og systemene som ivaretar barna, har liten praktisk betydning. 

Historikk

I 2018 startet NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) et forprosjekt som kartla barn med funksjonsnedsettelse i to provinser i Vest-Mongolia. I tillegg kartla NLM nåværende aktiviteter for å bidra til å styrke samarbeidet med myndighetene. Planen er at prosjektet skal munne ut i en langsiktig plan som vil gå fra 2020.

Les mer om prosjektet på nla eller nlm.