Akkreditering til høgskolen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) ønsker å igangsette revidering av NLA Høgskolens akkreditering.

Bakgrunnen for at NOKUT ønsker å foreta en kritiske gjennomgang, er blant annet for utrede NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet, i tillegg til at tilgjengelig offentlig informasjon, som evalueringer i Forskningsrådet og data fra Database for høyere utdanning, indikerer lav og synkende forskningsproduksjon. 

NLA Høgskolen tar dette til etterretning 

— Vi har fått et kritisk blikk fra NOKUT, og tar dette på det største alvor. Vi ønsker tilsynet velkommen og legger til rette for at de får all relevant informasjon om kvalitetsarbeidet ved institusjonen, sier rektor Erik Waaler.

— Når det er kommet offentlig fokus på spørsmålet om forskningsfrihet ved institusjonen vår, er vi glade for muligheten til en gjennomgang slik at det ikke kan hefte tvil om at forskere ved NLA Høgskolen har akademisk frihet og forskningsfrihet, understreker han.

En eventuell tilbaketrekking av høgskoleakkrediteringen innebærer at høgskolen må søke NOKUT om å etablere nye studietilbud, også på bachelorgradsnivået.

Tiltak for å styrke vitenskapelig produksjon

— Når det gjelder for lav forskning- og utviklingsproduksjon har dette stor oppmerksomhet hos oss, og vi vil arbeide hardt og målrettet for å øke FoU-produksjonen. Vi er ikke fornøyd med nivået fra 2018 som ligger på 0,46 poeng per vitenskapelig stilling, som er 0,10 poeng lavere enn snittet i statlige høyskoler, sier prorektor for FoU Torgeir Landro.

Han legger til at NLA Høgskole er en liten høgskole med større årlige variasjoner enn de store institusjonene. NLA har dessuten hatt 16 prosent vekst i antall vitenskapelig ansatte i perioden 2016-2018. Det tar noe tid før forskningsarbeidene til nye medarbeidere vises på statistikken til NLA Høgskolen.

— Vi har allerede satt inn tiltak som kan bidra til å styrke den vitenskapelige produksjonen, men det vil ta noe tid før vi ser effekten, avslutter Landro.