Et lyttende øre og et vennlig ansikt

-Det er ikke noe som er for lite, til å komme til meg med for en samtale, sier studentprest ved NLA Høgskolen i Staffeldtsgate. Geir Otto Holmås er på plass som studentprest dette semesteret.

To ganger i uken inviteres studenter og ansatte til samling i kapellet. Men kanskje den viktigste oppgaven for studentpresten er å være tilstede for den enkelte student gjennom samtaler og sjelesorg.

Hva slags type ting er det studentene kan komme med til deg?
-Store og små ting. Noen har ting man går og tenker på, noe som kan være godt å lufte med noen som lytter. Hvis en kjenner at noe i livet er vanskelig eller vil lufte tanker om tro og åndelige spørsmål, er studentpresten en man kan snakke med, svarer Geir Otto.

Hva slags studentprest ønsker du å være?
-Jeg ønsker å være en studentprest som det er lett å komme i kontakt med. Jeg håper at studentene opplever at de møter et lyttende øre og et vennlig ansikt når de tar kontakt, og at terskelen er lav, sier Geir Otto.

Uavhengig av livssyn
NLA Høgskolens studenter har ulike livssyn, og Geir Otto er opptatt av å si at han er tilstede for alle studentene.

-Det er veldig viktig for meg å si at det å komme til samtale hos meg, kan man gjøre helt uavhengig av livssyn. Mange tenker at det er viktig å komme innpå trosspørsmål når man snakker med en studentprest. Dette er først og fremst et sted der alle kan komme med de utfordringene og spørsmålene de har. Og det kan være hva som helst, avslutter Geir Otto.