Forhandlinger med akademiske forlag

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang på vitenskapelige tidsskrifter med en rekke internasjonale, akademiske forlag.

I dagens abonnentsystem er materialet låst bak betalingsmurer, hvor norske institusjoner betaler 330 millioner kroner årlig for lesetilgang. Dette inkluderer artikler publisert av forskere ved norske institusjoner.

For tiden pågår det forhandlinger for å oppnå avtaler som følger Norges Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Her slås det fast at norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelig innen 2024. Tilgangen opprettholdes så lenge forhandlingene pågår, men kan endres på kort varsel, som vil si at fagbibliotekene står i fare for å miste tilgang på en rekke tidsskrift fra en eller flere av disse forlagene (Elsevier, Springer Nature, Wiley og Taylor & Francis).

Her på NLA vil dette først og fremst få konsekvenser for fjernlån. Vi abonnerer ikke på pakkene det forhandles om, men vi bestiller ofte materiale fra bibliotek som gjør det. Dette betyr at det kan bli vanskeligere og ta lenger tid å få tak i artikler. Forhandlingene pågår også parallelt i andre land, hvor det flere steder har endt med brudd på lesetilgang, derfor kan det også bli problematisk å bestille materiale fra utlandet.

Unit oppdaterer denne siden fortløpende med status for forhandlingene og tilgang.  

UiO har lagt ut nyttig informasjon om hvordan man kan finne artikler som ligger åpent tilgjengelig.