Følg Bergemforelesningen her

En hårsår tidsalder? Har vi fått et samfunn og skolemiljø som ikke tåler kritikk og korrigering? Velkommen til åpen forelesning. Følg forelesningen på nett her.

Del 1

Del2

Del3

Delta på Bergemforelesningen 12. februar på NLA Høgskolen med Simon Malkenes og Johan Sverre Rivertz. I tillegg tematiserer NLAs egne lærere og andre fagpersoner aktuelle pedagogiske aspekter i spenningen mellom krenkelse og kritikk.

Bergemforelesningen 2019 v/lektor Simon Malkenes

Tirsdag 12. februar kl. 10.00 – 15.00, auditorium 1

NLA Høgskolen, Amalie Skrams vei 3, Bergen

Program

10.00 - 10.15 Introduksjon og velkommen v/professor Tone Sævi

10.15 - 12.00 «Malkenes om Malkenes-saken. Hvor går grensen mellom korrigering, kritikk og krenkelse?» v/lektor Simon Malkenes

12.00 - 13.00 Lunsj. Anledning til å kjøpe mat i NLA Høgskolens kantine

13.00 - 13.45 «Et juridisk perspektiv på krenkelse» v/jurist Johan Sverre Rivertz, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Bergen kommune.

13.45 - 15.00 «En hårsår tidsalder? Et pedagogisk perspektiv på korrigering, kritikk og krenkelse». Responsinnlegg og samtale

Simon Malkenes er norsk litteraturviter og lektor, kjent bl.a. for bøkene Bak fasaden i Osloskolen (2014) og Det store skoleeksperimentet (2018), og bidraget i en Dagsnytt 18-debatt på NRK i mars 2018 med påfølgende debatt. 

Jurist Johan Sverre Rivertz er ansatt ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune. Han har særlig arbeidet med juridiske spørsmål innen utdanningsretten, blant annet ved Institutt for offentlig rett ved UiO, hos Barneombudet, Fylkesmannen og i Kunnskapsdepartementet. Her utarbeidet han blant annet lovbestemmelsene om elevenes skolemiljø i opplæringsloven kapittel 9 A. Rivertz har også bakgrunn fra domstolene, og er leder av Fagutvalget for utdanningsrett ved Juristenes utdanningssenter.

Bergemforelesningen er åpen for alle og det er ingen påmelding. Se lenke på facebook her. 

Velkommen til faglig samtale og debatt!