Nytt på hyllene i sommer

Listen over sommerens nyinnkommende bøker er lang og variert: fra menneskerettigheter til Tolkien, til Frans av Assisi til en mengde litteratur innen pedagogikk og religion. NLA-biblioteket ønsker velkommen til et nytt semester!

Breistein

306.85 - Familie

Hverdagsliv, barndom og oppvekst : teoretiske posisjoner og metodiske grep
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215029795

372 - Spesialpedagogikk

Johnsen-Høines, Marit 1946- - Barn, matematikk og språk : didaktiske perspektiv i barnehagen
Caspar forlag AS, [2019], ISBN: 9788293598046

Fønnebø, Bente 1955- - Barnehagens rammeplan i praksis : ledelse, omsorg og kompleksitet
Cappelen Damm akademisk, 2018, ISBN: 9788202566883

808 – Litterær komposisjon

Wood, James 1965- - Slik virker litteraturen
Pelikanen, [2019], ISBN: 9788283830378

Barne- og ungdomsbøker

Næss, Jan Chr. 1964- (Jan Christopher) - Et sted i tusenvis av år
Gyldendal, [2019], ISBN: 9788205519824

Alaei, Neda 1991- - Dette er ikke oss : roman
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205516038

Mathiassen, Sanne 1983- - Ord som slutter på skap
Vigmostad Bjørke, 2019, ISBN: 9788241918322

Summers, Courtney 1986- - Sadie
Aschehoug, 2019, ISBN: 9788203264573

 

Sandviken

121 - Epistemologi

Fricker, Miranda - Epistemic injustice : power and the ethics of knowing
Oxford University Press, 2007, ISBN: 9780198237907

155 - Psykologi

Rosling, Hans 1948-2017 - Factfulness : ti knep som hjelper deg å forstå verden
Cappelen Damm, 2019, ISBN: 9788202620592

220 - Bibelen

Abraham’s family : a network of meaning in Judaism, Christianity, and Islam
Mohr Siebeck, [2018], ISBN: 9783161563027

225 – Det nye testamente

Christian origins and the establishment of the early Jesus movement / Brill, 2018., ISBN: 9789004372696

230 - Kristendom

Mulcahy, Bernard - Aquinas’s notion of pure nature and the Christian integralism of Henri de Lubac : not everything is grace /
P Lang, c2011., ISBN: 9781433113932

260 – Kirkens organisasjon

Holbek, Jan Arild 1955- - Rådet som forandret kirken : Kirkerådet gjennom 50 år
Verbum, cop. 2019, ISBN: 9788254313817

294 – Religioner av indisk opprinnelse

The Goddess
Oxford University Press, 2018, ISBN: 9780198767022

306.85 - Familie

Hverdagsliv, barndom og oppvekst : teoretiske posisjoner og metodiske grep
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215029795

323 - Menneskerettigheter

Skarstad, Kjersti 1986- - Funksjonshemmedes menneskerettigheter : fra prinsipper til praksis
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215031323

Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215031293

370 - Pedagogikk

Human rights and citizenship education : an intercultural perspective
Cambridge Scholars Publishing, 2018, ISBN: 9781527516458

Med språklige minoriteter i klassen : språklige og faglige utfordringer
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202615833

15 aktuelle læringsteorier
Samfundslitteratur, cop. 2019, ISBN: 9788759331361

Popular educational classics : a reader
Peter Lang, [2016], ISBN: 9781433128349

The Wiley handbook of action research in education
Wiley-Blackwell, 2019, ISBN: 9781119399964

Viewpoints on interventions for learners with disabilities
Emerald Publishing, 2018, ISBN: 9781787430907

Vygotsky’s theory in early childhood education and research : Russian and Western values
Routledge, 2018, ISBN: 9781138299054

Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid for inkludering
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205522596

658 - Ledelse

Heifetz, Ronald A. - The practice of adaptive leadership : tools and tactics for changing your organization and the world
Harvard Business Press, c2009, ISBN: 9781422105764

800 – Engelsk litteratur

Coutras, Lisa, - Tolkien’s theology of beauty : majesty, splendor, and transcendence in Middle-Earth /
Palgrave Macmillan, 2016., ISBN: 9781137553447

 

Staffeldtsgate

174 - Etikk

Eide, Solveig Botnen 1956- - Etikk : utfordring til ettertanke i sosialt arbeid
Gyldendal akademisk, 2005, ISBN: 8205342342

200 - Religion

Wikström, Owe 1945- - Det bländande mörkret : om andlig vägledning och psykologi i vår tid
Libris, c1994, ISBN: 9171949658

220 - Bibelen

A dictionary of Bible symbols
Grace Publications, 1992, ISBN: 0946462275

221 – Det gamle testamente

Childs, Brevard S. 1923-2007 - Old Testament theology in a canonical context
SCM Press, cop. 1985, ISBN: 0334022304

Kaiser, Walter C. - More hard sayings of the Old Testament
InterVarsity, c1992, ISBN: 0830817484

Fox, Michael V. - A time to tear down and a time to build up : a rereading of Ecclesiastes
WB Eerdmans, c1999, ISBN: 0802842925. Klassifikasjon: 223.806

225 – Det nye testemente

Malina, Bruce J. - The New Testament world : insights from cultural anthropology
John Knox Press, c1981, ISBN: 0804204233

235.2 - Helgener

Doornik, N.G. van - Frans av Assisi : en profet for vår tid
St Olav, 1985

261.27 – Kristendom og islam

Anderson, Norman - Islam in the modern world : a Christian perspective
Apollos, 1990, ISBN: 0851114148

299.932 – Gnostisisme

Nag Hammadi, Gnosticism, & early Christianity
Hendrickson, c1986, ISBN: 0913573167

305.231 – Barns utvikling

Seks perspektiver på barn og unges utvikling
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245027006

370 - Pedagogikk

Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid for inkludering
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205522596

Problembarna : metoder og manualer i barnehage, skole og barnevern
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202569525

658 - Ledelse

Karp, Tom 1961- - God nok ledelse : hva ledere gjør i praksis
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202613327

780 - Musikk

Kerman, Joseph 1924- - Listen
W W Norton & Company, 2016, ISBN: 9780393603637

Tegneserie

Ernstsen, Martin 1982- - Sult
Minuskel, 2019, ISBN: 9788292796702

Dikt

Disse dagene, dette livet : dikt vi har sammen
Kagge, cop. 2016, ISBN: 9788248918745