Øves i å lytte til samtidens nerve

– Religion for mange har gått fra å være noe selvsagt, som ble arvet, til noe man velger, sier Bård Eirik Hallesby Norheim, som er avdelingsleder for teologi, religion og filosofi ved NLA Høgskolen.

Religionens plass i samfunnet har endret seg mye i Norge og Europa.

Målrettet utvikling av teologistudier

Endringen krever også en endring av teologistudiene for å møte dagens Norge.
– Vi har jobbet målrettet med utvikling av våre teologistudier for å møte denne endringen. Våre teologistudier skal forme kloke og dyktige fortolkere og formidlere av tro. Det innebærer blant annet at studentene på NLA Høgskolen må øve opp evnen til å lytte til samtidens og situasjonens nerve, sier Norheim.

Mindre autoritet enn før

– I dag starter også de som skal dele evangeliet med et litt annet utgangspunkt enn før, fortsetter Norheim. – De som skal jobbe i kirken i dag har en mindre formell autoritet å slå i bordet med enn før. Å tale med autoritet i et slikt klima er derfor avhengig av tillit, og det er mye som tyder på at evangeliets mottakere må få tillit, både til den personen som skal dele evangeliet og til selve evangeliet.

Flere søkere til teologistudiene

Selv om færre i dag er kristne og kirken sliter med rekruttering til stillingene, ser NLA Høgskolen i år en økning av søkere til teologistudier. Tallene fra Samordna Opptak viser mer enn en dobling av førsteprioritetssøkerne til de tre teologi-bachelorene NLA Høgskolen tilbyr i både Bergen og Oslo, sammenlignet med i fjor.

– Totalt ser vi en økning på 63 prosent førsteprioritetssøkere, som er en svært positiv trend. Dette er skikkelig gøy! Vi gleder oss til å ta imot en stor gjeng
motiverte teologistudenter, og vi skal jobbe knallhardt for å gi dem et relevant og interessant studie, avslutter Norheim.