Utfordrende kommunikasjon

Journalistutdanningen ved NLA gav henne et godt fundament til jobben hun i dag gjør som senior kommunikasjonsrådgiver i politiet.

Marianne Nordengen studerte journalistikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen fra 1998 til 2000. Det ble videre utdanning ved Universitetet i Oslo, jobb i Vårt Land og Aftenposten, før hun startet som kommunikasjonsrådgiver i 2006. Nå er hun senior kommunikasjonsrådgiver i Øst Politidistrikt.

Kontaktperson for media

– Mye av arbeidet mitt går ut på å være rådgiver for ledere og medarbeidere, både i konkrete saker og mer generelt, sier Nordengen. Hun holder medietreningskurs for dem som skal uttale seg i media, og det er henne media kontakter når ulike saker oppstår. Det siste året har hun jobbet mye med en helt spesiell sak.

Forsvinningssaken

– Noen saker er enkle, andre jobber vi med over lang tid. Et eksempel på det siste er forsvinningssaken i Lørenskog, sier hun og refererer til den uoppklarte saken der Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober i fjor.
– Dette er en veldig spesiell sak, som har fått utrolig mye oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Vi var forberedt på at saken ville få stor oppmerksomhet, men det var likevel vanskelig å forutse det trøkket som kom og varte over så lang tid, forteller Nordengen, og vektlegger at det har vært viktig å bygge gode relasjoner til journalistene.

– Kommunikasjon er et viktig verktøy for politiet, og media er en viktig samarbeidspartner, sier hun.

Traff kjærligheten på NLA

– Jeg hadde en fin tid på Gimlekollen, både faglig og sosialt. Første året bodde jeg på hybelbygget på skolen, og flere av dem jeg bodde sammen med, er fremdeles gode venner. Jeg traff også mannen min der, så det var jo rett og slett en stor bonus, forteller Nordengen.

Praksisnær utdannelse

Nordengen trekker spesielt frem fordelen det var at utdannelsen hun gikk på var praksisnær, noe høgskolen generelt tilstreber.

– Selve den teoretiske bakgrunnen er selvsagt viktig, men like viktig var det nok også å få prøvd seg i praksis, som jeg fikk mulighet til gjennom Gimlekollen. Selv om jeg ikke har jobbet som journalist de siste 13 årene, er kunnskapen fra utdannelsen og årene etterpå et godt fundament for den jobben jeg gjør i dag, sier Nordengen.