Flerkulturell kompetanse som ressurs i journalistyrket

Norske medier etterlyser flere journalister med tverrkulturell kompetanse. Til høsten vil NLA og NRK samarbeide om en fagdag for journaliststudenter med flerkulturell bakgrunn.

– Vi har et flerkulturelt studiemiljø og vi ønsker å hjelpe studentene til å se den kompetansen de har på både kultur, språk og religion. Det er viktig å gjøre dem oppmerksomme på at bakgrunnen og nettverket deres er en ressurs, sier avdelingsleder for journalistikk, medier og kommunikasjon, Hilde Kristin Dahlstrøm.
– De siste årene ser vi at vi har fått et større mangfold i studentgruppa. Dessuten bidrar mastergraden i global journalistikk også til et internasjonalt miljø. Det er både gøy og inspirerende, fortsetter hun.

Fagdag med NRK

Til høsten besøker NRK-journalist Iram Ansari skolen. Hun skal ha ha forelsesningen Å lage journaliskk om det flerkurlturelle Norge for alle 1. og 2.-årsstudentene. I tillegg blir hun med på en egen samling for studenter med flerkulturell bakgrunn.

For journalistikkstudent Rita Hadib vil en slik fagdag bety mye. Hun har palestinske foreldre, men er født og oppvokst i Norge.
– At jeg snakker arabisk kan jo selvfølgelig åpne noen dører innenfor enkelte miljøer, sier nittenåringen. Hun tror også at hun, som har mye av familien sin i utlandet, kan gå inn i enkelte nyhetssaker med et litt annerledes perspektiv. Hun har imidlertid ikke vært bevisst på å bruke bakgrunnen sin i journalistikken så langt.

Flere søkere

Over 40 prosent flere enn i fjor vil studere journalistikk ved NLA Mediehøgskolen

Over 40 prosent flere enn i fjor vil studere journalistikk ved NLA Mediehøgskolen i Kristiansand fra høsten, viser tall fra Samordna opptak. I en bransje som stadig er i endring, får miljøet i Kristiansand tilbakemeldinger på at utdanningen oppleves relevant og innrettet slik at den svarer på kompetansekravene som bransjen faktisk har.
– Det bekreftes av redaksjonene hvor studentene våre har praksis, sier Dahlstrøm.
– Jeg har en drøm om at studiet her på NLA Høgskolen kan være med å inspirere ungdom, uavhengig av bakgrunn, til å bli journalister som kan påvirke samfunnet vårt på en konstruktiv og positiv måte, avslutter Hilde Kristin Dahlstrøm.