Forsker Grand Prix 2019

Ph.d.-student Cathrine Borgen konkurrerer om å bli Norges beste forskningsformidler.

I løpet av fire minutter på scenen skal deltakerne i Forsker Grand Prix engasjere både publikum og dommere med sin forskning. Cathrine er en av ti forskere tilknyttet universitet og høgskoler i Bergen som er plukket ut til å delta i konkurransen.

Etikkundervisning i høyere utdanning
Forsker Grand Prix er en formidlingskonkurranse i regi av Forskningsdagene i Norge, og gjennom arrangementet blir doktorgradskandidater fra hele landet invitert til å lære mer om formidling og presentasjon av spennende forskning. Temaet i ph.d.-prosjektet som Cathrine skal presentere er etikkundervisning i høyere utdanning, med spesielt fokus innenfor økonomistudier.

Dette  er en spennende utfordring, og jeg håper jeg kan presentere NLA på god måte. Selve formatet på konkurransen er litt utenfor min comfortsone, men det blir lærerikt å få hjelp til å utvikle meg som formidler. Også ser jeg frem til å møte doktorgradskandidater fra andre fagmiljøer, sier hun.

Lokale delfinaler
Bergensfinalen skjer under Forskningsdagene i september. I forkant av dette arrangementet har forskerne forberedt seg i ulike samlinger og med coacher både individuelt og i grupper. De to beste deltakerne går videre til den TV-sendte finalen som avholdes i Stavanger 28. september.

Utfordrende perspektiver
Prorektor for forskning på NLA, Helene Lund, sier det er spennende at en av våre forskere er med konkurransen som er blitt kalt norgesmesterskap i forskningsformidling.
Cathrine Borgen er dyktig og, etter mitt skjønn, unik på sitt felt, sier Lund.
Hun er en flott forsker og en tøff dame som tør å utfordre. Hun bringer inn viktige etiske perspektiver som utfordrer tradisjonelle økonomiske forskningsmiljø. Hun bidrar virkelig til å løfte viktige verdier og etisk refleksjon inn i økonomisk teori, og det er vi på NLA Høgskolen glade for.

Jeg brenner for det jeg jobber med. Så om bare noen få får lyst til å ta grep for å være med å utvikle praksis for etikkundervisning i høyere utdanning, har mitt bidrag og min deltakelse vært til nytte, sier Cathrine.