Nyheter i mai

Det nærmer seg ferie, men det betyr ikke at bøkene slutter å strømme inn til NLA-biblioteket. Følg lenkene inn i Oria for å se tilgjengelighet, eller bestille boka til ditt studiested.

Breistein

150 - Psykologi

Rygg, Eli 1955- - Du er ok : samtalebok for barn og voksne om følelser og aksept
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202618605

300 – Sosiologi

Third culture kids : å vokse opp mellom kulturer
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205520868

320 - Statsvitenskap

Tretvoll, Halvor Finess 1980- - Sosialdemokrati i en skjebnetid
Res publica, 2019, ISBN: 9788282260725

360 – Sosiale problemer

Killén, Kari 1934- - Sveket
Kommuneforl, 2019, ISBN: 9788244622790

363.325 - Terrorisme

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme : norske handlemåter i møtet med terror
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205518346

370 – Utanning og opplæring

Spernes, Kari 1959- - Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse : teoretiske og praktiske perspektiver
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205525252

Philosophical perspectives on teacher education
Wiley-Blackwell, 2015, ISBN: 9781118977668

371 - Spesialpedagogikk

Thoresen, Ingeborg Tveter 1943- - Skolen som samfunnsinstitusjon : elev, hjem og skole
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202604950

Det store spranget
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202610852

372 - Førskoleopplæring

Lekhal, Ratib 1978- - Små barns læring
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202588304

Flaten, Kirsten 1960- - Barnehagebarn og angst
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205525115

Friis, Pia 1954- - Barns seksuelle leker : hvordan forstå og arbeide med barns seksualitet i barnehagen
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202591410

Nome, Dag Øystein 1965- - Hverdagshendelsenes pedagogikk : barnehagen sett fra barnehøyde
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202626693

410 - Lingvistikk

García, Ofelia 1949- - Transspråking : språk, tospråklighet og opplæring
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202610579

630 - Landbruk

Stenvik, Erik 1946- - Bondevett : en personlig historie om livet på landet - og avfolkinga av norske bygder
Aschehoug, 2019, ISBN: 9788203297779

700 - Kunst

Skregelid, Lisbet 1974- - Tribuner for dissens : ungdoms møter med samtidskunst
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 978820256659

780 - Musikk

Sociology and music education /
Routledge, 2016., ISBN: 9781138245556

910 - Geografi

Verda og vi
Samlaget, cop. 2019, ISBN: 9788252195071

 

Sandviken

100 - Filosofi

Stump, Eleonore - Aquinas
Routledge, 2005, ISBN: 0415378982

300 - Sosiologi

Third culture kids : å vokse opp mellom kulturer
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205520868

Gilani, Azra 1949- - En muslimsk mors kamp
Vigmostad Bjørke, 2018, ISBN: 9788241914713

330 - Samfunnsøkonomi

Melkote, Srinivas Raj 1952- - Communication for development : theory and practice for empowerment and social justice /
SAGE, 2015, ISBN: 9789351502579

956.94 – Israel og Palestina

Haag-uttalelsen fra jurister om den israelsk-palestinske konflikten
Senter mot antisemittisme, 2017

 

Staffeldtsgate

120 - Erkjennelsesteori

Pritchard, Duncan - Epistemology
Palgrave Macmillan, 2016, ISBN: 9781137526915

150 - Psykologi

Diseth, Åge 1968- - Motivasjonspsykologi : hvordan behov, tanker og emosjoner fremmer prestasjoner og mestring
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205517110

246 – Kunst i kristendom

Saliers, Don E. - A song to sing, a life to live : reflections on music as spiritual practice
Jossey-Bass, c2005, ISBN: 9780787967178

303 - Sosiologi

Greenleaf, Robert K. - On becoming a servant-leader
Jossey-Bass, c1996, ISBN: 0787902306

Furseth, Inger 1954- - A comparative study of social and religious movements in Norway, 1780s-1905
Edwin Mellen Press, cop. 2002, ISBN: 0773471952

330 - Samfunnsøkonomi

Heilbroner, Robert L. 1919- - The Worldly Philosophers the lives, times, and ideas of the great economic thinkers
Simon & Schuster, c1999, ISBN: 9780684862149

Kirzner, Israel M. - Competition and entrepreneurship
Liberty Fund, 2013, ISBN: 9780865978461

364 - Kriminologi

Bamle, Morten 1962- - Økonomisk kriminalitet : trusler og tiltak
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205504905

371 - Spesialpedagogikk

Expectations about parents in education European perspectives
Computing Services (University of Glasgow), c1994, ISBN: 1899333002

Guskey, Thomas R. - On your mark challenging the conventions of grading and reporting
Solution Tree Press, Solution Tree Press, ISBN: 9781935542773

658 - Ledelse

Viki, Tendayi - The corporate startup : how established companies can develop successful innovation ecosystems
Vakmedianet, cop. 2017, ISBN: 9789462761506

659 – Reklame og PR

Brønn, Peggy Simcic 1949- - Åpen eller innadvendt : omdømmebygging for organisasjoner
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205483958