Over 2 millioner til internasjonale prosjekt

NLA Høgskolen har nylig fått eksterne midler til internasjonale prosjekter gjennom to utlysninger. Høgskolen var en av institusjonene som fikk mest midler.

NLA søkte midler til totalt fire prosjekter til ERASMUS+ Global Mobilitet (ansatt- og studentutveksling), der alle fire søknadene ble tildelt midler. Det vil si at NLA Høgskolen i løpet av de neste tre årene kommer til å få 30 studenter fra Ghana, Kirgisistan, Kosovo og Uganda. Det kommer også til å være lærerutveksling mellom noen av disse landene, både innkommende og utreisende.

Global journalistikk

De fleste studentene kommer til masterprogrammet i global journalistikk. Terje Skjerdal som er koordinator for programmet er svært glad over nyhetene.
– Dette betyr mye for oss. Det er viktig for studiet å ha studenter fra ulike kulturer og samfunn. At vi får studenter fra Kosovo, et land hvor vi har drevet prosjekter i mange år, er spesielt gøy, sier Skjerdal.
Global journalistikk har allerede flere internasjonale samarbeidspartnere involvert, og vil i tillegg få studenter gjennom stipendprogrammer fra Etiopia og Georgia.

Kirgisistan-samarbeid

Lærerutdanningene ved NLA får også midler til to nye samarbeidsår med International University of Central Asia (IUCA) i Kirgisistan gjennom EURASIA-programmet. Dette medfører at barnehagelærerutdanningen kan fortsette det gode samarbeidet som de har hatt med IUCA gjennom flere år.

Stor konkurranse om midler

— Disse midlene er det stor konkurranse om, og vi er stolte over å ha fått den fjerde største tildelingen i landet, på omkring 2 millioner kroner, forteller leder for internasjonalisering Mari Sagulin.
— Fagmiljøene fortjener en stor takk for den solide innsatsen som de har lagt inn i søknadsprosessen, fortsetter Sagulin.

Involvert fagmiljø

De involverte i søknadsprosessen har vært:

Ruth Mjanger og Elin Thoresen – Lærerutdanningen – Kirgisistan
Terje Skjerdal – Journalistikk, medier og kommunikasjon  – Kosovo og Uganda
Øyvind Økland – Interkulturelle studier – Ghana