Er du vår nye fadderleder eller faddernestleder?

Vil du ha et spennende verv som både handler om konkrete oppgaver i fadderstyret, samarbeid med NLA Høgskolen, Studentsamskipnaden og Studentrådet på din campus? Søk her.

Utlysning fadderleder .pdf

Som fadderleder har du ansvar for å lede fadderstyret, ha oversikten, legge og gjennomføre en plan, og delegere arbeidsoppgaver og ansvar. Leder er ansvarlig for at de ulike deloppgaver tilknyttet fadderordningen planlegges, gjennomføres og evalueres – samt overføres til et nytt styre.

Utlysning faddernestleder .pdf

Faddernestleder inngår i "leder-teamet", og er leders høyre hånd. Som nestleder jobber du sammen med leder i arbeidet med å lede fadderstyret, ha oversikten, legge og gjennomføre en plan, og delegere arbeidsoppgaver og ansvar.