Ledig stilling: Samtale- og sjelesorgtjeneste i Bergen

NLA Høgskolen har ledig 50% midlertidig stilling med mulighet for fast stilling innen samtale og sjelesorg fra 1.1.2020 for studiestedene i Bergen.

50% midlertidig stilling fra 1.1.2020, søknadsfrist 6. desember.

Vi søker en engasjert person med kall til sjelesorgtjeneste ved NLA Høgskolen i Bergen. Søker må bekjenne seg til den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Stillingen har ansvar for:

• Samtale og sjelesorgstjeneste, primært for studenter
• Bistå studenter og ansatte ved personlige kriser og deltakelse i håndtering av andre større kriser
• Ut fra kompetanse og behov kan det være aktuelt å tildeles andre oppgaver innenfor NLA Høgskolen.

Kvalifikasjoner:

• Stillingen forutsetter utdannelse innenfor fagområdene sjelesorg og samtale.
• Erfaring/faglig kompetanse innenfor samtale og sjelesorg vil bli særlig vektlagt.

Egenskaper:

• Evne til selvstendig arbeid og evne og vilje til personlig initiativ
• Gode evner til kommunikasjon, kontaktarbeid og nettverksbygging
• Glad i mennesker og evne til å se folk
• Personlig og åndelig modenhet
• Evne og vilje til å møte studenter av ulike livssyn med respekt
• Administrative evner

 NLA Høgskolen tilbyr:

• Et godt arbeidsmiljø
• Mulighet for faglig utvikling
• Muligheter for utvikling i stillingen
• Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
• Lønn etter avtale

NLA Høgskolen er en kristen høgskole, og aktuelle kandidater må kunne identifisere seg med og motiveres av høgskolens verdigrunnlag. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne, vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Rolf Kjøde t: 952 05 408, epost rolf.kjode@nla.no eller Personalsjef Ingvill Kvalsnes Blom, t: 97516949, epost ingvillblom@nla.no

Søknaden sendes til ingvillblom@nla.no med søknadsfrist 20. desember 2019.