Nasjonalt prosjekt for bedre barnehagelærere

NLA Høgskolen og barnehagelærerutdanningen inngår nå i et nasjonalt prosjekt der de i et samarbeid med barnehager jobber sammen for å utvikle fremtidens barnehagelærerutdanning og fremtidens barnehager.

Det kalles Lærerutdanningsbarnehager og er en nasjonal satsning der alle universiteter og høgskoler i Norge skal inngå gjensidig og likeverdige samarbeidsstrukturer med et utvalg av barnehager.

– Dette er innovasjon!

– Disse lærerutdanningsbarnehagene skal, i større grad enn barnehagene har gjort tidligere, delta i å utforme fremtidens barnehagelærerutdanning. Dette er innovasjon, sier Linnea K. Jermstad, som er Høgskolelektor på NLA Høgskolen og prosjektleder for dette prosjektet. 

Prosjektet hadde kickstart i Bergen forrige uke. NLA har inngått samarbeid med Blåklokka barnehage og samarbeider om språk og bærekraft. I første omgang er det samarbeid med en pilotbarnehage, også vil dette utvides fra høsten 2020. Velkommen til å søke!

Artikkelen fortsetter under bildet

– Målet er å styrke kvaliteten i barnehagelærerutdanningen slik at studentene opplever en utdanning som rommer det faktiske yrket de skal ut i mye større grad. Dette skal vi gjøre ved å prøve ut nye samarbeidsstrukturer. Delta mer i praksisarenaen gjennom blant annet hospitering og kompetanseheving, og på den annen side at praksisarenaen deltar i utdanningen til studentene ved å trekke inn et mer praksisorientert blikk i undervisnings- og veiledningssituasjoner, forklarer Jermstad videre.

Ansatte på NLA vil blant annet bidra med kurs og utviklingsarbeid i barnehagen, faglig bidrag på fagdager og personalmøter. Og ansatte i barnehagene kan inkluderes i undervisning, veiledning og vurdering av høgskolen.

Prosjektet kommer fra Kunnskapsdepartementet

I dokument «Lærerutdanning 2025, nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene» fra Kunnskapsdepartementet, går det frem at alle lærerutdanningsinstitusjoner i Norge skal etablere gjensidig utviklende samarbeidsstrukturer med praksisfeltet.

Vil forske sammen med barnehagene

Linnea Jermstad forteller at NLA ønsker å ha felles forsknings- og utviklingsprosjekter med lærerutdanningsbarnehagene. - Barnehagen kan ønske seg nye prosjekter å jobbe med, eller videreutvikle allerede eksisterende utviklingsprosjekter i samarbeid med NLA. Eksempler på dette er forskning på relasjonskompetanse, kunstfaglige prosjekter, natur og fysisk aktivitet eller overgangen fra barnehage til skole.  For at det skal være gjennomførbart i en travel hverdag, tenker vi det er viktig å starte i det små, og gjerne videreutvikle prosjekter som barnehagen allerede er i gang med. Små endringer kan ha store ringvirkninger, sier Jermstad.

NLA tilbyr videreutdanning

I dette prosjektet kan NLA også tilby barnehagelærere videreutdanning i Pedagogisk Veiledning for praksislærere, for å styrke lærerutdanningsbarnehagene. Å være lærerutdanningsbarnehage, innebærer tettere samarbeid mellom barnehage og NLA, og et felles ansvar for å utdanne gode barnehagelærere.