Nye titler i november

Årets nest siste liste med bøker kommer her! Klikk på lenkene og sjekk tilgjengelighet i Oria. Er boka utlånt? Ved å logge deg inn kan du enkelt sette deg på venteliste, vi hjelper deg gjerne.

Breistein

207.5 - Religionsundervisning

Andersland, Inge - Religion education, religious and national identity, and the purpose of education : an idea analysis of two debates concerning RE in the Norwegian Storting
MF Norwegian School of Theology Religion and Society, 2019, ISBN: 2228

305 - Minoriteter

Ahmed, Mona Ibrahim 1992- - Brev til Noreg
Samlaget, 2018, ISBN: 2228

306.488 - Litteratursosiologi

Rønning, Helge 1943- - Litteraturpolitikkens verktøykasse : den norske modellen
Pax forlag A/S, 2019, ISBN: 2228

370 – Utdanning og opplæring

Relasjonsledelse
Cappelen Damm akademisk, [2019], ISBN: 2228

Blikk for barn
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 2228

Tveitereid, Kirsti 1952- - Sammenheng og kontinuitet : samtaler om overganger i små barns liv
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 2228

Det (nye) nye norskfaget
Landslaget for norskundervisning; Fagbokforlaget, [2019], ISBN: 2228

Nakken, Anne Hj. 1979- - Matematikkens kjerne
Fagbokforlaget, [2019], ISBN: 2228

Aktivitetslære i kroppsøving : en fagdidaktisk grunnbok
Cappelen Damm akademisk, [2019], ISBN: 2228

612.661 - Pubertet

Brochmann, Nina 1987- - Jenteboka : Ellen og Ninas guide til puberteten
Aschehoug, [2019], ISBN: 2228.

707.4 - Kunstutstillinger

Årsutstillingen 2019 11. oktober-5. januar, 42 kunstnere/kunstnergrupper, 57 verk
Norske kunsthåndverkere, 2019, ISBN: 2228.

796.5 - Friluftsliv

Bagøien, Tor Egil 1964- - Lag en naturlekeplass : i barnehage og skole
Gyldendal, 2019, ISBN: 2228

Barne- og ungdomsbøker

Barmen, Ane 1984- - Draumar betyr ingenting
Gyldendal, [2019], ISBN: 9788205525405

Fure, Tom-Erik 1984- - Benny går berserk
Cappelen Damm, [2019], ISBN: 9788202630492

Hansson, Elin 1985- - Blyanthjerte
Aschehoug, 2019, ISBN: 2228

Larsen, Marit 1983- - Der Agnes bor
Cappelen Damm, [2019], ISBN: 9788202618131

Mafi, Tahereh 1988- - Et hav av kjærlighet
Gyldendal, [2019], ISBN: 9788205524583

Svatun, Birte 1958- - Rett eller galt
Cappelen Damm, 2018, ISBN: 2228

Wormell, Christopher 1955- - Dinosaurium
Fontini, cop. 2018, ISBN: 2228

 

Sandviken

002.09 - Bokhistorie

Sagrusten, Hans Johan 1970- - Boka om boka : gjennom to tusen år
Verbum, [2019], ISBN: 2228

190 – Vestens filosofi

MacIntyre, Alasdair - God, philosophy, universities : a selective history of the Catholic philosophical tradition
Rowman & Littlefield, cop. 2009, ISBN: 074254429X.

220 - Bibelen

Blomberg, Craig L. - The historical reliability of the New Testament : countering the challenges to evangelical Christian beliefs /
B&H Academic, [2016]., ISBN: 2228

Bokedal, Tomas - Bibeln i funktion : Om kanon, kyrka och tradition /
Församlingsförlaget, 2018, ISBN: 9789175183282

Das Evangelium nach Matthäus
Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 2015, ISBN: 9783525513415

Dickson, John P. 1967- - En tvilers guide til Bibelen : en gjennomgang av historiens bestselgende bok, for troende og skeptikere
Veritas forlag, [2019], ISBN: 2228

Halldorf, Peter 1958- - Fuglene synger ikke lenger : profeten Jeremia i hans egen tid og vår
Luther forlag, [2019], ISBN: 2228.

Sagrusten, Hans Johan 1970- - Det store puslespillet : jakten på de tidligste manuskriptene til Bibelen
Verbum, 2019, ISBN: 2228

Studiebibelen : den autoriserede oversættelse med indledninger og kommentarer
Bibelselskabet, cop. 2015, ISBN: 2228

Williams, Peter J. 1970- - Kan vi stole på evangeliene?
Veritas forlag, [2019], ISBN: 2228

230 - Kristendom

Tennent, Timothy C. - Theology in the context of world Christianity : how the global church is influencing the way we think about and discuss theology
Zondervan, c2007, ISBN: 0310275113

T&T Clark companion to Henri de Lubac /
Bloomsbury, 2017., ISBN: 9780567657220

T&T Clark handbook of the theology of Kierkegaard /
T&T Clark, 2019., ISBN: 9780567667076

Covenant and election in exilic and post-exilic Judaism
Mohr Siebeck, cop. 2015, ISBN: 9783161532672

Hegstad, Harald 1959- - Dåpen : en nådens kilde
Verbum akademisk, [2019], ISBN: 2228

248 - Spiritualitet

Sheldrake, Philip - Spirituality : a brief history
Wiley-Blackwell, 2013, ISBN: 9781118472354

251 - Preking

Keller, Timothy 1950- - Preaching : communicating faith in an age of skepticism
Hodder, 2017, ISBN: 2228

266 - Misjon

Moreau, A. Scott, 1955- - Introducing world missions : a biblical, historical, and practical survey /
Baker Academic, 2015, ISBN: 9780801049200

Ott, Craig 1952 - Encountering theology of mission : biblical foundations, historical developments, and contemporary issues
Baker Academic, cop. 2010, ISBN: 9780801026621

297 - Islam

Bøe, Marianne 1977- - Feminisme i islam
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 2228

302 – Sosial samhandling

Hofstede, Geert 1928- - Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival
McGraw-Hill, cop. 2010, ISBN: 0071664181

323 – Menneskerettigheter

Freeman, Michael 1936- - Human rights
Polity Press, 2017, ISBN: 9781509510276

340 – Lov og rett

Norge - Opplæringslova og forskrifter : med forarbeider og tolkninger 2019-2020 : lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) : forskrifter til opplæringslova
Pedlex, [2019], ISBN: 9788283721478

372.21 - Førskoleopplæring

Values education in early childhood settings : concepts, approaches and practices
Springer International, cop. 2018, ISBN: 9783319755588.

658 - Ledelse

Kveine, Randi 1952- - Internkommunikasjon
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 2228

808 – Litterær komposisjon

Kreativ akademisk skriving
Universitetsforlaget, 2019, ISBN: 9788215031620

933.45 - Galilea

Magdala of Galilee : a Jewish city in the hellenistic and roman period
Baylor University Press, 2018, ISBN: 2228

956 - Midtøsten

Hauken, Aage 1947- - Jerusalems murer : streiftog i Midt-Østen
St Olav forl, cop. 2018, ISBN: 2228

Keller, Timothy 1950- - Preaching : communicating faith in an age of skepticism
Hodder, 2017, ISBN: 2228

 

Staffeldtsgate

200 - Religion

Bergem, Ragnar Misje 1990- - Politisk teologi
Dreyers forlag, 2019, ISBN: 2228

253 – Pastoralt arbeid

Oftestad, Alf B. 1932- - How to build a diaconal church
AB Oftestad, 2016, ISBN: 9788230333440.

297 - Islam

Bøe, Marianne 1977- - Feminisme i islam
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 2228

303.34 - Lederskap

Advancing relational leadership research : a dialogue among perspectives
Information Age Publishing Inc, cop. 2012, ISBN: 2228

303.483 – Teknologisk utvikling

Olsen, Kai A. 1950- - God digitalisering
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202617769

306.6 - Religionssosiologi

Hovdelien, Olav 1968- - Religion og samfunn : en innføring
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245032918

320.12 - Geopolitikk

Nistad, Bjørn 1964- - Geopolitikk : geografi - stater - storpolitikk
Vidarforlaget, 2019, ISBN: 2228

338.5 - Mikroøkonomi

Grønn, Erik 1943- - Mikroøkonomi på norsk
Cappelen Damm, 2016, ISBN: 9788202520489

370 – Utdanning og opplæring

Relasjonsledelse
Cappelen Damm akademisk, [2019], ISBN: 2228

Bueie, Henning 1978- - Programmering for matematikklærere
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215034751

Det (nye) nye norskfaget
Landslaget for norskundervisning; Fagbokforlaget, [2019], ISBN: 2228

Aktivitetslære i kroppsøving : en fagdidaktisk grunnbok
Cappelen Damm akademisk, [2019], ISBN: 2228

510 – Matematikk

Lorentzen, Lisa 1943-, - Kalkulus med én og flere variable
Universitetsforl, 2015, ISBN: 2228

658 - Ledelse

Bell, Emma 1986- - Business research methods
Oxford University Press, [2019], ISBN: 2228

Kveine, Randi 1952- - Internkommunikasjon
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 2228

780 - Musikk

Nesheim, Elef 1941- - Musikkhistorie
Norsk musikforl, cop. 2004, ISBN: 2228

Julens stora sångbok 100 julsånger, carols & psalmer
Bornelings förlag, 2019, ISBN: 2228

792 - Drama

Davis, David. - Imagining the real : towards a new theory of drama in education
Instutute of Education Press, 2014, ISBN: 9781858565132

796.5 - Friluftsliv

Bagøien, Tor Egil 1964- - Lag en naturlekeplass : i barnehage og skole
Gyldendal, 2019, ISBN: 2228