- Gira på å jobbe med tro

Planene er klare – han vil bli diakon. Ønsket er å jobbe med tro og ledelse. Derfor har han valgt bachelor i Praktisk Teologi og Ledelse ved NLA Høgskolen i Oslo.

–Jeg valgte bachelor i Praktisk Teologi og Ledelse (PTL) fordi jeg er veldig gira på å jobbe med tro. Det har jeg alltid vært bestemt på. Jeg har allerede en lederfunksjon i Hekta og ønsket å sette ord på de erfaringene jeg har. Jeg blir veldig inspirert av å se 16-åringer lede cellegrupper eller å ha undervisning for konfirmanter, sier Halvor Skinnehaug Lindberg (25),  som er ny student ved NLA Høgskolen i Oslo.

Jobber med konfirmanter i Hekta

Hekta er en ungdomsorganisasjon som driver med konfirmantleirer og ledertrening.

– Målet i Hekta er å få konfirmanter og ungdom gira på Jesus og kristen tro, forteller han. Der har han rollen som medlem i sentralstyret, og han leder tilretteleggingsteamet som jobber med konfirmanter med særskilte behov. Tidligere har Lindberg grunnfag i Kristendom fra Menighetsfakultetet.

Utfordrer egen lederstil

Studiet på NLA er svært relevant for både Lindbergs erfaring og fremtidsplaner.

– På PTL har vi fag som går på ledelsesdynamikk og gruppedynamikk, og det er jo akkurat det jeg har jobbet med. Derfor er det veldig interessant å nå kunne reflektere rundt egen lederstil gjennom studiet, sier han.

Et endret og styrket bibelsyn

Å arbeide med troen i utdannelsen har vært både viktig og utfordrende for Lindberg, men han sier at kunnskapen har vært verdifull.

– Å se kritisk på trostekster, har jeg opplevd som tøft, sier Lindberg.
– Bibelsynet mitt har endret seg siden jeg begynte å studere. Tidligere så jeg på tekstene som hundre prosent ufeilbarlige. Nå har jeg lært meg å se tekstene mer i en historisk kontekst, og jeg opplever at det er rom for å stille spørsmål ved tekstene. Det opplever jeg blir møtt på en veldig fin måte på NLA. Jeg er takknemlig for å få det innblikket i bibelhistoriene. Det gjør historiene sterkere.

Formidler bibelkunnskap videre

Trospraksisen til mange unge han møter i Hekta har vært lite bibeltro.

– Det er praksis med lite fokus på Bibelen. Det er mye erfaringsbasert med bønn og lovsang. Det var nok også sånn for meg før jeg begynte å studere, sier han. Lindberg ønsker derfor å gi de unge i Hekta mer kunnskap om Bibelen, og lære dem å bruke Bibelen på en fin måte.

Mer enn bare en utdanning

Lindberg valgte NLA fordi han ønsker å bli diakon, men han var også opptatt av å få en bra studiehverdag. Foreløpig har han ikke vært student ved høgskolen så lenge, men førsteinntrykket er positivt.

– Jeg føler meg velkommen her og kjenner at studiet er bra for meg. Foreleserne husker navnet mitt, jeg føler meg sett og inkludert, og de er gode på å inkludere våre meninger i alle fag. Ved studiestart tok lærerne oss med på tur i marka, og første dagen ble vi møtt med vafler i døren. Det føles intimt og trygt. Det er et fint sted å være, avslutter en fornøyd student.