Representerer ikke NLA Høgskolen

Det ble avholdt et seminar på NLA i går i regi av Til Helhet og Frimodig Kirke Bjørgvin. Tema på seminaret er kontroversielt, og NLA er uenig i profilen dette seminaret hadde med fokus på reorientering av homofile, sier rektor Erik Waaler i et innlegg.

Vi har derfor stor forståelse for at det har kommet reaksjoner fra studenter på arrangementet. Som kristen høgskole er vi opptatt av å møte alle våre studenter, uavhengig av kjønn, legning, religion og hudfarge, med respekt og forståelse. Hos oss skal alle studenter få være seg selv. Verdier som åpenhet, likeverd og respekt er svært viktige for oss.

Høgskolen har praksis for å leie ut lokaler til flere ulike eksterne arrangement og organisasjoner, og stiller da bare lokalene til rådighet. NLA har med andre ord ikke ansvar for selve arrangementet eller innholdet i dette. Denne saken har vist oss at det kan være behov for å vurdere fremtidig utleiepraksis.

Det er viktig at universitet og høgskoler gir rom for meningsbryting. Det betyr at alle skal kunne ytre seg, men de må tåle å bli motsagt. Ved å ikke tillate dette, vil vi få en innskrenkning av ytringsrommet og -friheten. Derfor tillot vi at arrangementet ble gjennomført.

Det er ikke bra at våre studenter blir opprørt over arrangementet som ble holdt i våre lokaler. Vi setter pris på å ha studenter med ulike ståsted som engasjerer seg både i konkrete saker og i den langsiktige utviklingen av høgskolen, og vi vil oppfordre dem til å fortsette med det. Hos oss er alle studenter velkomne og frie til å være den de er.

Rektor Erik Waaler