Å bygge broer er et felles prosjekt

– Det er lett å tenke at man kjenner hovedstaden og byen sin godt, og at man har sett det som er verdt å se. På studietur til Oslo fikk jeg være med å se alt jeg har gått glipp av, skriver Margrethe Petterson, bachelorstudent i Interkulturell forståelse.

Før turen studerte og leste vi om det flerkulturelle Norge, noe som er spennende nok i seg selv. Men det er noe helt annet å se selv.

Ingen konkurranse om å være best

Det som satt mest preg på meg var at vi fikk se et mangfold av prosjekter og arenaer som bidrar til å bygge broer mellom mennesker. Det var aldri snakk om konkurranse mellom de ulike plassene vi besøkte, om å være best på det flerkulturelle. Det er et felles prosjekt for oss alle, og det går ikke an å fullføre det alene.

Behov for flerkulturell kompetanse

Mangfoldet av tiltak og prosjekter som finnes er også spennende å se. Det er alt fra Vålerenga Fotball sitt inkluderingsprosjekt og de ulike trossamfunnene, til Universitetssykehusets tiltak for å møte gravide kvinner fra ulike kulturer på best mulig måte. Dette er prosjekter som viser at flerkulturell kompetanse virkelig trengs på alle arenaer hvor mennesker er.

Samarbeid på tvers av religion

Jeg opplevde besøket til Rabita-moskeen som utrolig spennende og lærerik. Å forstå religion er lettere når man har en åpen samtale om det, og når en får stille de spørsmålene man lurer på. Det fikk vi absolutt gjort der. Lederen i moskeen snakket mye om hvordan de jobber for å møte alle typer mennesker i menigheten, og hvordan de prøver å bruke deres evner. Han fortalte også om samarbeidet med andre menigheter i Oslo, som gjør gapet mellom ulike religioner mindre.

For det er jo ikke avstand de ønsker, men samarbeid og nærhet. Jeg tror at samarbeidet er det viktigste jeg tar med meg fra turen. Og at det virkelig går an å jobbe sammen til tross for ulike syn og meninger, slik som mange prosjekter viser. Å jobbe for et godt flerkulturelt, mangfoldig og rikt samfunn er ingen konkurranse.

Artikkelen fortsetter under bildet

Også plass til et hinduistisk tempel i Oslo

I et hinduistisk tempel møtte vi en som sa at det ikke fantes et gudshus for han i Oslo da han kom dit. Andre menigheter og gudshus ble viktige for han, og han brukte det som sitt eget. Siden den gang har det kommet et tempel i Oslo som har gitt han og familien et større fellesskap. Dette viser at mangfoldet av religioner og livssyn vokser frem i Oslo og Norge, og får plassen det fortjener.

Gitt meg større forståelse

Religion er viktig for mange og har stor betydning for verdenssynet til et menneske. Derfor synes jeg at det er så fint å ha fått muligheten til å lære mer om ulike kirker, moskeer og tempel. Møtene med mennesker i ulike situasjoner og posisjoner har gitt meg en mye bredere forståelse av det flerkulturelle Norge.

For å kunne forstå det flerkulturelle, må man forstå og ønske å lære om religion og livssyn, siden det er en så stor del av et menneskets liv. Samtidig som mye går i riktig retning når det kommer til det flerkulturelle Norge, er det fortsatt en vei å gå.