Bøker i september

Se her for siste nytt hos NLA-biblioteket, og klikk på titlene for å sjekke tilgjengelighet.

Breistein

200 – Religion

Larkin, Shirley - Metacognition, worldviews and religious education : a practical guide for teachers /
Routledge, 2020., ISBN: 978036722304

296 - Jødedom

Jewish people
RE Today Services, cop. 2019, ISBN: 9781910261453

Jews
RE Today Services, cop. 2019, ISBN: 9781910261446

302 - Sosial samhandling

Haugnes, Tor 1968- - Muntlig formidling : hvordan nå frem med ditt budskap i små og store forsamlinger
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215030821

370 - Pedagogikk

Hverdagsøyeblikkets dirrende kraft : posthumane teorier i barnehagen
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215032429

Williams, Pia 1961- - Barns læring i fellesskap
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205524088

400 - Språk

Askeland, Norunn 1951- - Metaforer : hva, hvor og hvorfor?
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215029634

Berg, Ivar 1982- - Språket som vart norsk : språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet
Universitetsforlaget; Universitetsforl, cop. 2019, ISBN: 9788215033723

Læreverk

Matematikk 5A : grunnbok
Barentsforl, 2018, ISBN: 9788292562796

Aslanov, Martiros 1897-1977 - Matematikk 6A : grunnbok
Barentsforlag, 2019, ISBN: 9788293729006

Skjønnlitteratur

Enger, Thomas 1973- - Enkebyen : de bortførte
Capitana, 2019, ISBN: 9788293671190

Løken, Alexander 1982- - De døde ser deg
Cappelen Damm, 2017, ISBN: 9788202527662

Westover, Tara 1986- - Noe tapt og noe vunnet
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205500341

 

Sandviken

200 - Religion

Gotfredsen, Sørine 1967- - Fri os fra det onde
Kristeligt Dagblad, 2017, ISBN: 9788774673392

Briggs, Andrew, - It keeps me seeking : the invitation from science, philosophy, and religion /
Oxford University Press, 2018., ISBN: 9780198808282

220 - Bibelen

The enduring authority of the Christian scriptures /
William B Eerdmans Publishing Company, 2016., ISBN: 9780802865762

Biibbal : Bassi čala : Boares ja Ođđa testamenta
Biibbalsearvi, 2019, ISBN: 9788254109229

The dictionary of the Bible and ancient media
Bloomsbury, 2017, ISBN: 9780567222497

Powell, Mark Allan 1953- - Introducing the New Testament : a historical, literary, and theological survey /
Baker Academic, 2018., ISBN: 9780801099601

Hays, Richard B. - Reading backwards : figural Christology and the fourfold gospel witness
SPCK, 2015, ISBN: 9780281074082

Evans, Craig A. - Matthew
Cambridge University Press, 2012, ISBN: 9780521011068

Thompson, Marianne Meye - John : a commentary
Westminster John Knox Press, 2015, ISBN: 9780664221119

Keener, Craig S. - Galatians : a commentary /
Baker Academic a division of Baker Publishing Group, [2019], ISBN: 9781540960078

230 - Kristendom

Astley, Jeff - Ordinary theology : looking, listening and learning in theology
Ashgate, c2002, ISBN: 0754605833

The Oxford handbook of Martin Luther’s theology
Oxford University Press, 2014, ISBN: 978019960470

Williams, Rowan 1950- - Christ, the heart of creation /
Bloomsbury, 2018., ISBN: 9781472945549

Appelqvist, Tomas - Bönen i den helige andes tempel : människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi
Artos & Norma, c2009, ISBN: 9789175804316

264 - Gudsdyrkelse

Salmesang : grundbog i hymnologi
2014, ISBN: 9788775241781

330 - Økonomi

Trige Andersen, Nina - Labor pioneers : economy, labor, and migration in Filipino-Danish relations 1950-2015
Ateneo de Manila University Press, cop. 2019, ISBN: 971550910X

340 – Lov og rett

Norge - Skolelovsamlingen 2019-2020
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202652777

610 – Medisin og helse

Butterworth, Brian - Dyscalculia : from science to education
Routledge, 2019, ISBN: 9781138688605

 

Staffeldtsgate

305 - Persongrupper

Jenssen, Hugo Lauritz 1962- - En samisk verdenshistorie : hvordan et arktisk urfolk erobret verden, kolliderte med rasismen og blandet blod med kapitalismen
Cappelen Damm, 2019, ISBN: 9788202586232

338.5 - Mikroøkonomi

Perloff, Jeffrey M. - Microeconomics : theory and applications with Calculus
Pearson, [2018], ISBN: 9781292154459

341 - Folkerett

Martin de la Torre, Victoria 1973- - Fryktens kontinent : hvordan europeere begynte å stole på hverandre
Frekk forl, 2016, ISBN: 9788293097259

370 - Pedagogikk

Bærekraftdidaktikk
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245024272

Sinnes, Astrid T. 1972-, - Utdanning for bærekraftig utvikling : hva, hvorfor og hvordan?
Universitetsforl, cop. 2015, ISBN: 9788215024714

Monsen, Marte 1974- - Andrespråksdidaktikk : en innføring
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202400378

Aune, Helga 1969- - Like læringsmuligheter for jenter og gutter : i barnehage og skole
Fagbokforlaget; Fagbokforl, 2018, ISBN: 9788245017878

Loughran, J. John - Developing a pedagogy of teacher education : understanding teaching and learning about teaching
Routledge, 2006, ISBN: 9780415367301

371 - Spesialpedagogikk

Pettersen, Roar C. 1947- - Veiledning i praksis : grunnleggende ferdigheter
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215032078

Dragland, Bente Pedersen 1955- - Teori- og veiledning
Tell forl, cop. 2017, ISBN: 9788275226752

Danne og utdanne : litteratur, språk og samtale
Novus, 2017, ISBN: 9788270998814

400 - Språk

Berg, Ivar 1982- - Språket som vart norsk : språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet
Universitetsforlaget; Universitetsforl, cop. 2019, ISBN: 9788215033723

530 - Fysikk

Angell, Carl 1946- - Fysikkdidaktikk
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202623357

612 – Menneskets fysiologi

Røssland, Ingelin 1976- - Blodige fakta
Gyldendal, [2019], ISBN: 9788205520301

796 - Idrett

Dyson, Ben - Cooperative learning in physical education and physical activity : a practical introduction
Routledge, 2016, ISBN: 9781138826199

Hastie, Peter A. 1959- - Student-designed games : strategies for promoting creativity, cooperation, and skill development
Human Kinetics, cop. 2010, ISBN: 0736085904

930 – Oldtidens stater/landområder

Ødegård, Knut 1959- - Gresk og romersk historie : en innføring
Pax forlag A/S, 2019, ISBN: 9788253040172.

948 - Norsk historie

Grimnes, Ole Kristian 1937- - Norge under andre verdenskrig : 1939-1945
Aschehoug, 2018, ISBN: 9788203297526

Jón Viðar Sigurðsson 1958- - Skandinavia i vikingtiden
Pax, 2017, ISBN: 9788253038117

Dyrvik, Ståle 1943- - Norsk historie 1536-1814 : vegar til sjølvstende
Samlaget, cop. 2011, ISBN: 9788252174427

Myhre, Jan Eivind 1947-, - Norsk historie 1814-1905 : å byggje ein stat og skape ein nasjon
Samlaget, cop. 2015, ISBN: 9788252186550

Stugu, Ola Svein 1947- - Norsk historie etter 1905 : vegen mot velstandslandet
Samlaget, 2018, ISBN: 9788252196276

DVD

Good Will Hunting
Miramax Film Corp, c1997

Klassen
Star Media Entertainment, 2009