Nye titler i august

Listen over nye bøker hos NLA-biblioteket er lengre enn noen sinne! Scroll deg gjennom og la deg inspirere.

Breistein

150 - Psykologi

Høigård, Anne 1947- - Barns språkutvikling : muntlig og skriftlig
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215034867

Øiestad, Guro 1960- - Gi og motta tilbakemeldinger : om å bygge hverandre
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205501003

174 - Etikk

Bergsjø, Leonora Onarheim 1978- - Digital etikk : big data, algoritmer og kunstig intelligens
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215034218

300 - Samfunnsvitenskap

Larsen, Ann Kristin 1966- - En bok om oppvekst : samfunnsfag for barnehagelærere
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245032819

Simonnes, Helge 1955- - Kampen om korset i politikken
Vigmostad Bjørke, [2019], ISBN: 9788241950261

340 – Lov og rett

Personvern, taushetsplikt og meldeplikt : regelverk for skolen : med personopplysningsloven og aktuelle artikler fra GDPR
Pedlex, cop. 2019, ISBN: 9788283721409

370 - Pedagogikk

Blindheim, Inghild - Sosial kompetanse : i hjem og skole
Info vest forlag; Info vest, 2019, ISBN: 9788283600711

Helleve, Mette 1967- (Mette Birgitte) - Å utvikle seg i rollen som veileder : om den emosjonelle dimensjonen ved veiledning
Pedlex, [2019], ISBN: 978828372135

Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering : sammenhenger og spenninger
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215030715

Barajas, Katarina Eriksson - Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar
Natur & Kultur, 2013, ISBN: 9789127134119

371 - Spesialpedagogikk

Lærer i skolen 1-7 : lærerarbeid og læringsmiljø
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202567231

Lærer i skolen 5-10 : lærerarbeid og læringsmiljø
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202622015

Bæck, Unn Doris Karlsen 1970- - Hjem-skole-samarbeid
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245020861

Pettersen, Roar C. 1947- - Veiledning i praksis : grunnleggende ferdigheter
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215032078

Stress og mestring i skolen
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245032857

Berg, Anne 1959- - Kroppen som fundament for læring : teori, kartlegging, stimulering og tiltak
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215030401

Helland, Turid - Språk og dysleksi
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245028034

Idsøe, Ella Cosmovici 1975- - Barn med stort læringspotensial i barnehagen
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202625382

372 – Før- og barneskoleopplæring

Ask, Cathrine - Medarbeider i barnehagen
Pedlex, cop. 2019, ISBN: 9788283720860

Hejlskov Elvén, Bo 1965- - Rabalder i barnehagen : om lavaffektive tilnærminger
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245025323

Kibsgaard, Sonja 1951- - Tull og tøys på ramme alvor : i barnehagen
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215034256

Kunstpedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245023473

Ledelse av en lærende barnehage
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245032758

Sæther, Morten 1961- - Barnet og musikken : innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter
Universitetsforlaget, 2019, ISBN: 9788215032009

Elever som forskere i naturfag
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215031446

Dybdelæring i naturfag
Universitetsforl, [2019], ISBN: 9788215028118

Frøyland, Merethe 1966- - Utvidet klasserom i naturfag
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215027197

Nielsen, Liv Merete 1953- - Fagdidaktikk for kunst og håndverk : i går, i dag, i morgen
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215030166

510 - Matematikk

101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis
Fagbokforlaget, [2019], ISBN: 9788245024524

658 - Ledelse

Jacobsen, Dag Ingvar 1959- - Hvordan organisasjoner fungerer
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245025248

800 - Litteratur

Ridderstrøm, Helge 1965- - Litteraturhistoriske tekstpraksiser
Høyskoleforl, 2008, ISBN: 9788276347548

Læreverk

Børresen, Beate 1947- - KRLE-boka 5-7 : elevbok
Cappelen Damm, 2017, ISBN: 9788202494957

Skjønnlitteratur

Ambjørnsen, Ingvar 1956- - Ekko av en venn : roman
Cappelen Damm, 2019, ISBN: 9788202625139

Nedrejord, Kathrine 1987- - Det Sara skjuler
Aschehoug, [2019], ISBN: 9788203265280

 

Sandviken

100 - Filosofi

Dybvig, Dagfinn Døhl 1972- - Tanke og handling : filosofi, vitenskap og samfunn
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245026641

Aristoteles 384- - Metaphysics /
Hackett Publishing Company, [2016], ISBN: 9781624664397

Grue, Jan 1981- - Det var en gang et menneske : posthumanisme som tanke og tendens
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215031798

155 - Psykologi

Tetzchner, Stephen von 1946- - Barne- og ungdomspsykologi : typisk og atypisk utvikling
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205474512

170 - Etikk

Vetlesen, Arne Johan 1960- - Hva skal vi svare våre barn?
Dreyers forl, 2018, ISBN: 9788282654548

200 - Religion

Religion and change in modern Britain
Routledge, 2012, ISBN: 9780415575805

220 - Bibelen

Martinsen, Anders 1983-, - Tekster til forandring
Verbum, cop. 2010, ISBN: 9788254311554

Leenderts, Torborg Aalen 1947- - I møte med lidelsen : finnes det en kjærlig Gud?
KABB, [2018]

Ørum, Jostein 1975- - Det kan bli fint likevel : om Josef
KABB Kristent arbeid blant blinde og svaksynte, [2019]

Norheim, Bård Eirik Hallesby 1973- - Practicing baptism : Christian practices and the presence of Christ
Pickwick Publications, cop. 2014, ISBN: 9781625641755

230 – Kristendom

Sonnenberg, Pietronella Margaretha, 1980- - Youth worship in Protestant contexts : a practical theological theory of partipication of adolescents
utgiver ikke identifisert, 2015, ISBN: 9789461089113

Hill, Wesley - Washed and waiting : reflections on Christian faithfulness and homosexuality /
Zondervan, 2016, ISBN: 9780310534198

Kageler, Len, 1950- - Youth ministry in a multifaith society : forming Christian identity among skeptics, syncretists and sincere believers of other faiths /
IVP Books, [2014], ISBN: 9780830841127

Root, Andrew, 1974- - Revisiting relational youth ministry : from a strategy of influence to a theology of incarnation /
IVP Books, c2007., ISBN: 9780830834884

Norum, Kjell Arne 1949- - Gud og miljøet : hva sier Bibelen?
Verbum, cop. 2019, ISBN: 9788254313930270

Church reform and leadership of change
Pickwick, cop. 2016, ISBN: 9781498223324

Lex orandi, lex credendi : 50 år med Kirkelig fornyelse
Efrem forlag, [2019], ISBN: 9788292922583

Skal kvinnene tie? : om ordinasjon av kvinner til prestetjeneste
Efrem; FBB, [2019], ISBN: 9788292922576

Bragg, Melvyn 1939- - William Tyndale : a very brief history /
Society for Promoting Christian Knowledge, 2017., ISBN: 9780281077137

370 - Pedagogikk

Hopkins, Neil - Democratic socialism and education : new perspectives on policy and practice
Springer, cop. 2019, ISBN: 9783030189365

400 - Språk

Basics of biblical Hebrew : video lectures : a complete course for the beginner
Zondervan, 2013, ISBN: 9780310498247

510 - Matematikk

Field, Andy - Discovering statistics using IBM SPSS Statistics
SAGE, [2018], ISBN: 9781526419514

658 - Ledelse

Brochs-Haukedal, William 1950- - Bare ledelse
Fagbokforlaget; Vigmostad Bjørke, 2019, ISBN: 9788245012996

HR-boka
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205524484

Jacobsen, Dag Ingvar 1959- - Hvordan organisasjoner fungerer
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245025248

Perspektiver på ledelse
Gyldendal, [2019], ISBN: 9788205524866

DVD

To dager, en natt
Star Media Entertainment, cop. 2015

 

Staffeldtsgate

005 - Data

Nisja-Wilhelmsen, Pål 1972- - Små og store data : big data, dataledelse og faktabaserte beslutninger
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205512719

070 - Journalistikk

Kalsnes, Bente 1975- - Falske nyheter : løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202581176

Dahlstrøm, Hilde Kristin 1977-, - Kors på halsen? : innføring i livssynsjournalistikk
Cappelen Damm akademisk, 2015, ISBN: 9788202431853

100 - Filosofi

Dybvig, Dagfinn Døhl 1972- - Tanke og handling : filosofi, vitenskap og samfunn
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245026641

155 - Psykologi

Tetzchner, Stephen von 1946- - Barne- og ungdomspsykologi : typisk og atypisk utvikling
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205474512

174 - Etikk

Carson, Siri Granum 1972- - Etikk for beslutningstakere : virksomheters bærekraft og samfunnsansvar
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202613464

297 - Islam

Reynolds, Gabriel Said - The Emergence of Islam : classical traditions in contemporary perspective
Fortress Press, 2012, ISBN: 9780800698591

300 - Samfunnsvitenskap

Prayer, pop and politics researching religious youth in migration society
Vienna University Press; V&R unipress, 2019, ISBN: 9783847109792

Rønning, Rolf 1946-, - Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og kommunalkunnskap
Fagbokforl, cop. 2015, ISBN: 9788245016598

Norge - Grunnloven vår : 1814 til 2019 : tekstutgave
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215025032

371 - Spesialpedagogikk

Bæck, Unn Doris Karlsen 1970- - Hjem-skole-samarbeid
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245020861

Løvskar, Trude 1957- - Skolen i det digitale samfunnet
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245024593

Stress og mestring i skolen
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245032857

Barn med nedsatt hørsel : læring i fellesskap
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205525771

372 - Før- og barneskoleopplæring

Elever som forskere i naturfag
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215031446

Dybdelæring i naturfag
Universitetsforl, [2019], ISBN: 9788215028118

Frøyland, Merethe 1966- - Utvidet klasserom i naturfag
Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 9788215027197

379 - Utdanningspolitikk

Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid for inkludering
Gyldendal, 2019, ISBN: 9788205522596

510 - Matematikk

Kristensen, Ørjan 1977- - Påfyll matematikk : for studenter og andre lærelystne
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245025538

101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis
Fagbokforlaget, [2019], ISBN: 9788245024524

658 - Ledelse

Moxnes, Paul 1942- - Samspill og ledelse : erfaringer med lederutvikling
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245016680

Holan, Mette 1962- - Markedsføringsledelse : LØM
Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 9788245032079

780 - Musikk

Dahl, Per 1952- - Utøverkunnskap
Cappelen Damm akademisk, 2019, ISBN: 9788202618025

Kerman, Joseph 1924- - Listen
W W Norton & Company, 2019, ISBN: 9780393668117

Læreverk

Syverinsen, Marte Tovsrud 1981- - Norsk 1 fra Cappelen Damm
Cappelen Damm, [2019], ISBN: 978820256020