Årets søkertall fra Samordna opptak

I dag ble søkertallene for høyere utdanning offentliggjort. Flere enn noen gang har satt NLA Høgskolen som et alternativ på søknadslisten sin, mens det er en liten nedgang i førstevalgsøkere.

15. april var søknadsfristen for høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Resultatet som ble offentliggjort i dag, viser at det totalt er 5 prosent flere enn i fjor som har søkt på studier på NLA. Det er likevel en nedgang på 2 prosent når det gjelder førstevalgsøkere.

De siste dagene før søknadsfristen hadde nla.no 6.500 besøkende per dag, noe som er en dobling målt mot fjoråret. Det ble også en dobling av videresendinger av søkere til SO i år.
– Det kan godt hende at den spesielle situasjonen landet vårt, og resten av verden, er i akkurat nå, har gjort noe med søknadsmønsteret. Offisielle tall fra SO viser at det var svært mange søkere som leverte søknaden sin sent i år, forteller rektor Egil Morland.

Fremgang

Det studieprogrammet på NLA som har flest søkere, er Innovasjon og ledelse i Oslo. 123 førsteprioritetssøkere og 1224 søkere totalt gir en økning på 5 prosent fra i fjor. Bachelor i økonomi og administrasjon har 1600 søkere totalt og en økning i førstevalgssøkere på 35 prosent. Også nasjonalt er det økonomi- og administrasjonstudiene som har den største prosentvise økningen.

Studiet hos NLA med størst prosentvis økning, med mer enn en dobling av førstevalgsøkere fra i fjor, er IKF i Bergen med vekt på det flerkulturelle Norge. Også musikk og kunstfagene har hatt en god utvikling, med en samlet økning i førsteprioritetssøkere på 9 prosent.

Tilbakegang

Nasjonale tall viser at det er lærerutdanningene som har størst tilbakegang med hele 8,2 prosent. Søknadstallene på lærerutdanningen ved NLA viser også en betydelig nedgang målt mot fjoråret. Det samme gjelder for teologifagene, til tross for at Kommunikasjon og livssyn-studiet i Kristiansand har en betydelig søknadsøkning.
– Vi skulle gjerne sett bedre søkertall på både teologifagene og lærerutdanningene, sier rektor Egil Morland.
– Basert på erfaringer klarer vi likevel å fylle opp resten av studietilbudene i tråd med det vi ønsker, forsikrer han.

Restetorget

Søkere har tid frem til 1. juli for å prioritere om på søknadslisten sin. 20. juli åpner SO restetorget. Ledige studieplasser på NLA vil da tilbys til de som fikk søkt innen 15. april.

- Se opptak av pressekonferansen med SO og minister Henrik Asheim.

- Se søkertallene til alle universitet og høgskoler på SO.