Læringslab og selvkjøringsstudio

På NLA satses det stort på digitale plattformer. Høgskolen har utviklet en læringslab på Breistein i Bergen, og et selvkjøringsstudio i Sandviken. Selvkjøringsstudio vil etter hvert også komme til Oslo og Kristiansand.

Selvkjøringsstudioet brukes som et sted forelesere kan ta opp faglig innhold, slik at studentene kan se forelesningene før studie-samlingene på skolen. Og det fører til at studentene kommer godt forberedt til forelesning. Det har også blitt gjennomført en undersøkelse blant studentene med denne formen for undervisning. Der kom det frem at studentene dro godt nytte av dette, og de aller fleste hadde benyttet seg av den nettbaserte undervisningen.

– Dette er en del av «omvendt undervisning»-metodikken, forteller førsteamanuensis Marit Mjøs ved pedagogikkseksjonen, som har gjennomført undervisning for sine studenter, sammen med blant annet høgskolelektor Kristian Øen. Mjøs forteller at det var noe utfordrende å sitte og å snakke til et kamera, men etterhvert gikk det bedre.

— Det kjekkeste er imidlertid at den metodikken vi ønsket å legge opp til, har fungert så fint, og at studentene er så fornøyd med dette. Dette inngår som en viktig komponent i studiet, og bidrar til at vi har studenter som er svært så fornøyde, forteller Mjøs.

Læringslab

Læringslaben på Breistein i Bergen er et nytt tiltak som lærerstudenter har tatt i bruk i utdanningen. Her har de blant annet VR headsett, Green-screen rom og andre teknologiske verktøyer. Planen er å være rustet til fremtidens læring. Runar Eikhaug arbeider med læringslaben og er veldig positiv til denne måten å utdanne lærere på.

— Det gir studentene en måte å arbeide på som er fremoverlent, og forbereder oss på slik vi tror læreryrket kommer til å utvikle seg, sier han. 

—Teknologien er stadig på vei fremover, og dette må det legges til rette for. I tillegg kan vi bruke teknologi for å utvikle gode lærere, avslutter han.