Bruker mye tid på å møte ansatte

Fra Sigbjørn Sødal startet i august, har det vært noen hektiske uker for ny rektor. Mesteparten av tiden frem til semesterstart er tilbrakt sammen med ulike grupper av ansatte på alle fire studiesteder.

— Hvorfor har denne prioriteringer vært viktig for deg?

— Det å treffe ansatte har vært viktig for meg for å bli bedre kjent med organisasjonen og se den i et større perspektiv, forteller Sødal. Også studentene har han planlagt å treffe nå som høstsemesteret er startet opp.

— Det har vært noen travle dager, men jeg har fått en fantastisk mottagelse. Jeg er svært takknemlig og føler meg privilegert som blir mottatt på denne måten, uttrykker Sødal.

Bred bakgrunn
Før Sødal tiltrådte rektorstillingen ved NLA, var han professor i samfunnsøkonomi ved Universitet i Agder (UiA). Han har ellers en bred utdanningsbakgrunn og med enn 30 års yrkeserfaring fra statlig forskning og utdanning – først ved Forsvarets forskningsinstitutt og deretter ved UiA. Han har i tillegg studert musikk og kristendomskunnskap, og tatt praktisk-pedagogisk utdanning. Sødal har også i perioder vært utøvende klassisk musiker på deltid.

Kombinasjon av fag og verdigrunnlag
Kombinasjonen av verdigrunnlag og fagsammensetning var det som særlig tiltrakk ham ved NLA, forteller han. Fagene og studiene innen lærerutdanning, pedagogikk, teologi, musikk, journalistikk og så videre, har til felles at de i stor grad handler om det som binder mennesker sammen. Møteplassene i menneskelivet - kan du finne noe viktigere i et samfunn enn det? Våre studenter går ut i viktige posisjoner i samfunnet, og det kristne verdigrunnlaget vårt bør prege oss på en naturlig måte i alt som skjer ved NLA, enten det handler om selve studiene eller måten vi omgås på, sier Sødal.

— Hva vil du prioritere i tiden fremover?

— I den nye strategien som nå ferdigstilles, vil det bli tydelig at vi ikke minst må prioritere forskning. NLA må bli bedre kvalitativt på forskning og kanskje noe mer utadrettet, også internasjonalt. Vi må fortsette arbeidet med å utvikle attraktive studier med høy kvalitet som tiltrekker seg studenter, understreker han. NLA bidrar til mangfold innenfor høyere utdanning og forskning, presiserer han, og vi trenger mangfold ikke bare på individnivå, men også på institusjonsnivå. NLA skal styrkes som en vitenskapelig, verdibasert høyskole innenfor dagens politiske og økonomiske rammer, og er godt posisjonert for å bli faglig tyngre og en enda viktigere institusjon fremover, uttrykker Sødal.

— Hva kan studentene forvente av deg?

— Jeg ønsker et godt samarbeid med studentene om alt som berører dem og der jeg har en rolle, sier Sødal. Rektor forklarer at mer grunnleggende betyr dette at kan studentene kan forvente to ting fra ham: For det første vil ny rektor arbeide for at studiene skal bli best mulig. Det handler om å tilrettelegge for at studentene blir møtt med solid undervisning og et godt studiemiljø slik at de kan ta med seg relevante kunnskaper og andre verdier når de drar herfra.

— For det andre vil jeg arbeide for at NLA skal bli mest mulig anerkjent i samfunnet for kvalitet både i studier, forskning og formidlingsarbeid. For studentene handler dette ikke minst om verdien av vitnemålene deres. Alle vi vet jo at NLA er verdens beste høyskole, men det hjelper lite hvis ikke studentenes fremtidige arbeidsgivere er enige med oss, sier rektor med et smil.