Informasjon om avsluttende vurdering høsten 2020

Her kan du lese hvordan gjennomføringen av høstens eksamen blir.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres digitalt på Zoom administrert av studieadministrasjonen. Unntak fra dette vil det bli varslet om på Canvas.

Skriftlig skoleeksamen

Skriftlig skoleeksamen erstattes av digital skoleeksamen hjemme med samme tidspunkt og varighet som ordinær eksamen. Studentene gjennomfører eksamen med utstyr og sted etter eget valg. Det betyr at det ikke kan stilles krav om at eksamen foregår uten hjelpemidler, og eksamensoppgavene må søkes tilpasset denne situasjonen. Unntak fra dette vil bli det blir varslet om på Canvas.

Praktisk eksamen

Praktisk eksamen gjennomføres digitalt. Unntak fra dette vil det bli varslet om på Canvas.