NLA tildelt 40 millioner i prosjektstøtte fra Norad

Skal bidra til å styrke forskning og utdanning i Øst-Afrika og Nepal.

FORSIDEBILDE: Fra avslutningsworkshopen i Uganda der prosjektdeltakere fra NLA, Uganda Christian University og University of KwaZulu-Natal feiret målene som ble oppnådd i nåværende prosjekt, som varte fra 2013 til 2020.

Lanseringen av NORHED II i mars i år oppfordret høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland til å utvikle felles prosjektsøknader innen høyere utdanning og forskning. Norad mottok totalt 199 søknader innen fristen, hvorav 60 nå tildeles støtte. Den totale rammen for utlysningen var på 1,1 milliard kroner.

Les også: Stor konkurranse om støtte til universitetssamarbeid.

Støtte til prosjekt ved NLA

NLA Høgskolen har fått innvilget totalt 40 millioner til to prosjekt. Det ene prosjektet, Preparing Media Practitioners for a Resilient Media in Eastern Africa, er et 6-årig NORAD-prosjekt som består av fire samarbeidspartnere: Uganda Christian University (UCU), University of Rwanda (UR), NLA Høgskolen (NLA) og University of KwaZulu-Natal (UKZN).

Det er en forlengelse av et eksisterende NORHED-prosjekt som har har pågått siden 2013, der en av målsetningene har vært å etablere et masterprogram i journalistikk og medievitenskap ved UCU. I det nye prosjektet, som varer fra 2021 til 2026, blir også University of Rwanda (UR) prosjektinstitusjon. I løpet av perioden skal det blant annet etableres et ph.d.-program i Uganda og et masterprogram i Rwanda, begge de første i sitt slag i hvert av landene innenfor fagområdet journalistikk og mediefag.

Styrking av demokrati i Øst-Afrika

Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen i Kristiansand, Terje Skjerdal, gleder seg stort over tildelingen.

– Vi mener at vi hadde en god søknad, men det er utrolig gledelig å få konstatert at den fikk støtte av Norad og den internasjonale fagkomiteen som var ledet av professor Thomas Hylland Eriksen. Nå gleder vi oss virkelig til å komme i gang, sier Skjerdal, som blir leder for Uganda- og Rwanda-prosjektet.


FORNØYD: Leder for Uganda- og Rwanda-prosjektet, Terje Skjerdal.

Den overordnede målsetningen med prosjektet er å få frem kompetanse i ugandiske og rwandiske medier som kan bidra til økt demokratisering. Det arbeides med kjønnsbalanse, inkluderende læringsmiljø og styrking av kompetanse til akademikere ved høyere utdanningsinstitusjoner. I tillegg skal prosjektet bidra til oppgradering av infrastruktur og utstyr, både i Uganda og Rwanda. Prosjektet skal ha fire ph.d.-kandidater fra Rwanda som skal ta doktorgraden sin ved University of KwaZulu-Natal i Sør-Afrika. To av disse skal være på plass i Duban i Sør-Afrika allerede i februar 2021.

Forskningssamarbeidet i den østafrikanske regionen blir styrket gjennom prosjektet, og medie- og kommunikasjonsforskningen skal bli relevant for den allmenne befolkningen. Uganda har blitt rangert som nummer 125 to år på rad på Reporters Without Borders ’Media Freedom Index’, som er en rapport som gjenspeiler pressefriheten til ulike land og som viser at Uganda har lite gunstige vilkår på dette området.

Uganda1.JPGMange fra NLA har vært engasjert i nåværende NORHED-prosjekt med Uganda, og kommer til å bidra i neste prosjektperiode også. Fra venstre: Ottar Helland (NLA), Terje Skjerdal (NLA), Liv Iren Hognestad (NLA), Sara Namusoga (Uganda Christian University/UCU), Angella Napakol (UCU), Monica Chibita (UCU), Carol Azungi Dralega (NLA), Ruth Teer-Tomaselli (University of KwaZulu-Natal/UKZN), Lars Dahle (NLA), Bjørn Hinderaker (NLA), Chris Wales (NLA), Solveig Omland (NLA) og Emilly Maractho (UCU).

Uganda3.JPGFørsteamanuensis Solveig Omland (med ryggen til) er en av lærerne fra NLA som har bidratt med undervisning i Uganda. I det nye prosjektet blir det også undervisning og forskning i Rwanda.

20 studenter på utveksling

Mediene i Rwanda har en mørk fortid med blant annet hatpropaganda under folkemordet i 1994, men regjeringen har de siste årene gjort store fremskritt for å gjenoppbygge tilliten mellom journalister og befolkningen. Det er fortsatt et stort behov for å utvikle og styrke den faglige kompetansen hos mediene i Rwanda, forteller Skjerdal, og prosjektet vil derfor bidra til oppstart av Rwandas første lokale masterprogram i medie- og kommunikasjonsstudier.

Støtte til prosjekt i Nepal

Prosjektet i Nepal Establish research-based basic teacher education programmes in Nepal vil etablere de første forskningsbaserte grunnskole lærerutdanningsprogrammene for trinn 1-8 på bachelornivå i Nepal, forteller prosjektkoordinator Ruth Hol Mjanger. Forsknings- og utviklingsprosjektet ledes av NLA Høgskolen i Norge i samarbeid med Nepal Open University (NOU), Gandaki University (GU), Early Childhood Education Center (ECEC), Universitetet i Agder (UiA) og Driestar Christian University, Nederland (DE), og er relatert til lærerutdanning.


FANTASTISK Å FÅ TILSLAG: Prosjektkoordinator Ruth Hol Mjanger.

Målsetning om studentaktiv læring og praksisnær forskning

Det er et mål å etablere et nasjonalt fagmiljø som kan være pådrivere for forbedret pedagogikk og praksisnær forskning i lærerutdanning for trinn 1.-8. Læreplaner for bachelorgrader skal utvikles, implementeres og revideres. Sentralt i programmet er implementering av pedagogiske tilnærminger som legger vekt på studentaktiv læring, både i fjernlæring og på campus. Innholdet vil legge vekt på tilnærminger som blant annet utendørslæring, flerspråklighet, veiledning, samt kunstbasert og digital læring. Som del av satsingen utvikles også to grunnskoler til lærerutdanningsskoler, som skal samarbeide tett med universitetene.  

Inkludert i prosjektet er tre post doc stillinger og fem stipendiater ved partnerinstitusjonene i sør. NLAs ansatte involveres i undervisning og forskning i tett samarbeid med kollegeer i sør og UiA.

Teamarbeid for å lykkes

NLA LU har samarbeidet med ECEC og ulike universitet i Nepal siden 2008. Arbeidet med å skaffe ekstern finansering til oppbygging av grunnskolelærerutdanning har pågått siden 2015. Mjanger forteller at det er fantastisk å endelig få tilslag av en slik størrelse. 

meeting 1.JPG
Representanter fra ECEC, NoU, NLA og Driestar i samtale på skolelederkonferanse i 2018.