Undervisning på NLA Høgskolen

På NLA blir det fortsatt digital undervisning, men med mulighet for undervisning i  praktisk-estetiske fag og undervisning i Kristiansand. I Oslo er campus stengt frem til 10. februar, men med åpning for et fåtall studenter.

Saken er oppdatert 15. mars kl. 08.30.

Her kan du lese pressemelding fra 30. januar.

Undervisning i Oslo

For universiteter, høyskoler og fagskoler er lokalene fortsatt stengt for studenter og undervisning, og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjennomføres digitalt. Men nå kan det gjøres unntak for studenter som er helt avhengige av tilgang til lokaler for å gjøre forsøk eller ferdighetstrening for å ikke bli forsinket i studiene sine. Dette blir mulig for studenter på Østlandet fra og med 3. februar. For resten av landet gjelder fremdeles anbefalingen om at all undervisning bør være digitalt så langt det er mulig. Studenter bes følge med på Canvas.

Undervisning i Kristiansand

I Kristiansand blir det mulig å gjennomføre fysisk undervisning fra neste uke, mandag 25. januar, med inntil 50 studenter til stede.  Det betyr at det åpnes opp for større muligheter for fysisk undervisning fra mandag av. Studentene anbefales å følge med på Canvas.

Undervisning i Bergen 

I Bergen vil det ikke bli mulig å gjennomføre fysisk undervisning. Det blir derfor fortsatt digital undervisning, i første omgang de neste to ukene, med unntak av i praktiske og estetiske fag og annen undervisning som er avhengig av fysisk tilstedeværelse for å bli gjennomført. Studentene anbefales å følge med på Canvas. Tiltakene gjelder i første omgang frem til utgang uke 5.

Åpningstider ved studiesteder

Det er ordinære åpningstider ved alle studiestedene og åpent for studenter med studentkort.

Smittede studenter ved NLA

Høgskolen har til nå (høsten 2020 og vinteren 2021) hatt 16 smittede studenter i Bergen, fem i Oslo og syv i Kristiansand.

Studenter og ansatte ved NLA har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern og vi minner også om smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet