Bøker i januar

Serendipitet er et kjent begrep i bibliotekverdenen. Det betyr å gjøre en verdifull oppdagelse, eller å få nyttig informasjon ved en tilfeldighet. Ved å scrolle gjennom nyhetslistene våre kan nettopp dette skje, så hvorfor ikke teste det ut!

Breistein

248 - Kristen livsførsel

The New Westminster dictionary of Christian spirituality

Westminster John Knox Press, cop. 2005, ISBN: 2228

Dahl, Per Arne 1950- - Sårbarhetens kraft : om å finne styrke når du er svak

Gyldendal, [2019], ISBN: 2228

294.5 - Hinduisme

Hindus

RE Today Services, cop. 2019, ISBN: 2228. Klassifikasjon: 294.5

302.23 - Medier

Moe, Hallvard 1977- - Informerte borgere? : offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati

Universitetsforlaget, 2019, ISBN: 2228

362.20835 - Ungdom og psykisk helse

Ungdom og psykisk helse

Fagbokforlaget, [2019], ISBN: 2228

372.12 - Skoleledelse

Lundestad, Magritt 1964- - Veiledningsfortellinger : om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen

Fagbokforlaget, [2019], ISBN: 2228

418 - Lingvistikk

Bugge, Edit 1983- - Skriftspråkleg mangfald som ressurs i opplæringa : ei kort innføring

Universitetsforlaget; Universitetsforl, 2019, ISBN: 2228

439.825 - Norsk grammatikk

Lindh, Knut 1951-, - Bokmål-nynorsk ordbok

Cappelen Damm, 2015, ISBN: 2228

Ullestad, Kjell Heggvold - Norsk grammatikk enkelt forklart

Fagbokforlaget, [2020], ISBN: 2228

Språket som system : norsk språkstruktur

Landslaget for norskundervisning; Fagbokforlaget, [2019], ISBN: 2228

439.827 - Dialekter

Skjekkeland, Martin 1943- - Dialektlandet

Portal, cop. 2010, ISBN: 2228

611.67 - Vaginaen

Brochmann, Nina 1987- - Gleden med skjeden : alt du trenger å vite om underlivet

Aschehoug, 2017, ISBN: 2228. Klassifikasjon: 612.62

807 - Litteraturformidling

Stenstad, Finn 1942- - Litteraturformidling : teori og praksis : litterære kommentarer

Liv forl, 2017, ISBN: 2228

808.066 - Faglig skriving

Belcher, Wendy Laura - Writing your journal article in twelve weeks : a guide to academic publishing success

The University of Chicago Press, 2019, ISBN: 2228

809.8 - Litteratur for persongrupper

Tørnby, Hilde 1968- - Picturebooks in the classroom : perspectives on life skills, sustainable development and democracy & citizenship

Fagbokforlaget, [2020], ISBN: 2228

940.53 - Andre verdenskrig

Toska, Vegard N. 1994- - Hordaland i krig : krigsåret 1940 sett fra den tyske siden

Kapabel, 2019, ISBN: 2228

Romaner

Niemi, Mikael 1959- - Koke bjørn : roman

Oktober, 2019, ISBN: 2228

Ragde, Anne B. 1957- - Datteren : roman

Forlaget Oktober, 2019, ISBN: 2228

Barnebøker

Grimstad, Lars Joachim 1972- - Meningen med Leif

Aschehoug, [2019], ISBN: 2228

Hersi, Asli 1992- - Min somaliske eventyrbok

Kolofon forlag, 2020, ISBN: 2228

Solberg, A. Audhild 1975- (Anne Audhild) - Harpa

Aschehoug, [2019], ISBN: 2228

Svingen, Arne 1967- - Når kaniner blir redde

Cappelen Damm, 2019, ISBN: 2228

Stai, Kari 1974- - Jakob og Neikob : stormen

Samlaget, 2019, ISBN: 2228

 

Sandviken

153.9 - Intellekt

Ekspertise : utvikling av kunnskap og ferdigheter

Fagbokforlaget, 2019, ISBN: 2228.

225 - Det nye testamente

Haubeck, Wilfrid - Neuer sprachlicher Schlüssel zum griechischen Neuen Testament Matthäus bis Offenbarung

Brunnen, 2007, ISBN: 2228.

Wright, N. T. - The New Testament in its world : an introduction to the history, literature and theology of the first Christians

SPCK, 2019, ISBN: 2228.

301 - Sosiologi

Vitenskapsteori og etikk for samfunnsvitenskap og humaniora : tekstsamling

Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 2228. Klassifikasjon: 301.01

305.8924 - Israelere

Julius, Lyn - Fordrivelsen : hvordan tre tusen års jødisk sivilisasjon i arabiske land ble borte over natten

MIFF forlag; Med Israel for fred, [2019], ISBN: 2228

320.55 - Teokrati

Utvik, Bjørn Olav 1954- - Islamismen

Fagbokforlaget, 2020, ISBN: 2228

362.20835 - Ungdom og psykisk helse

Ungdom og psykisk helse

Fagbokforlaget, [2019], ISBN: 2228

362.75 - Barn og sosial adferd

From, Käte - Vår sårbare hjerne : omsorgssvikt i et nevropsykologisk og nevropedagogisk perspektiv

Gyldendal, 2020, ISBN: 2228

371.192 - Foreldre og skole

Dalland, Cecilie 1972- - Gode foreldrerelasjoner : skole-hjem-samarbeid i grunnskolen

Fagbokforlaget, 2020, ISBN: 2228

372.19 - Læreplaner

Saabye, Malin 1971- - Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 : grunnskolen

Pedlex, 2019, ISBN: 2228

808.066 - Faglig skriving

Bakke, Henrik 1957- - Skriv enkelt - tenk bedre

Fagbokforlaget, 2020, ISBN: 2228

Belcher, Wendy Laura - Writing your journal article in twelve weeks : a guide to academic publishing success

The University of Chicago Press, 2019, ISBN: 2228

 

Staffeldtsgate

240 - Kristen livsførsel

Noland, Rory - Det kreativa hjärtat : en uppbyggande handbok för dig och ditt team

Authentic Media Nordic, 2008, ISBN: 2228

302.2 - Kommunikasjon

Jensen, Per 1951- - Mellom ordene : kommunikasjon i profesjonell praksis

Gyldendal, 2019, ISBN: 2228

362.7 - Unge personer

Glavin, Kari 1953- - Tverrfaglig samarbeid i praksis : til beste for barn og unge i kommune-Norge

Kommuneforl, 2018, ISBN: 2228

302.2309174927 - Arabiske stater og massemedier

Howard, Philip N.. - Democracy’s fourth wave? : digital media and the Arab spring

Oxford University Press, cop. 2013, ISBN: 2228

370.1175 - Flerspråklig opplæring 

Evensen, Tone 1972- - Grenseløse fortellinger : arbeid med fortellinger i det flerspråklige klasserommet

Pedlex, [2019], ISBN: 2228

371 - Spesialpedagogikk

Børresen, Beate 1947- - Samtaler i klasserommet

Pedlex, [2019], ISBN: 2228

Flaten, Kirsten 1960- - Barn med sosial angst og sjenanse

Kommuneforl, 2015, ISBN: 2228

372.171 - Elevvelferd

Ringereide, Karen Elise 1961- - Folkehelse og livsmestring : tanker, følelser og relasjoner

Pedlex, [2019], ISBN: 2228

372.34 - Informasjonskompetanse

Nygren, Thomas 1972- - Fakta, fejk, fiktion : källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens /

Natur & Kultur, [2019], ISBN: 2228

540 - Kjemi

Sandtorv, Alexander H. 1986- (Alexander Harald) - Kjemi : enkelt forklart

Universitetsforlaget, [2019], ISBN: 2228

658 - Ledelse

BedriftsABC’n håndbok for etablerere og småbedriftsledere

Adekvat info, 2010, ISBN: 2228

Bøhren, Øyvind 1949- - Finans : innføring i investering og finansiering

Fagbokforlaget, 2020, ISBN: 2228

Transformasjonsledelse

Gyldendal akademisk, 2013, ISBN: 2228

781.45 - Dirigering

Miller, Michael 1958- - The complete idiot’s guide to conducting music

Alpha Books, c2012, ISBN: 2228

782.254 - Gospelmusikk

The big book of gospel songs 100 all-time favorites : piano, vocal, guitar

Hal Leonard, [2001], ISBN: 2228

Crouch, Andraé 1942-2015 - The best of Andraé Crouch piano, vocal, guitar

Hal Leonard, [1996], ISBN: 2228

Oslo Gospel Choir : 20 years, 100 songs

Norsk musikforl, c2009, ISBN: 2228

782.7 - Barnekor

Bauge, Åshild Kyvik. - Sangteknikk i barne- og ungdomskoret

Kirkesangforl, [2015], ISBN: 2228

786.20263 - Trykte noter for piano

Schow, Vegard 1972- - Fog Lyrical pieces for piano

Norsk musikforl, 2019, ISBN: 2228

808.1 - Prosidi

Garthus, Karen Marie Kvåle 1972- - #lyrikk : antologi med fagstoff, oppgåver og skrivehjelp

Fagbokforlaget, 2020, ISBN: 2228

809.8 - Litteratur for persongrupper

Tørnby, Hilde 1968- - Picturebooks in the classroom : perspectives on life skills, sustainable development and democracy & citizenship

Fagbokforlaget, [2020], ISBN: 2228

Læreverk

Fabel norsk for ungdomstrinnet

Aschehoug, 2013, ISBN: 2228. Klassifikasjon: 439.8282

Barne- og ungdomsbøker

Bjorvand, Agnes-Margrethe 1969- - Anne-Cath. Vestly

Gyldendal, [2020], ISBN: 2228