— Mitt livsprosjekt er å forme morgendagens samfunn

Når rektor Erik Waaler trer av i stillingen som rektor, skal han bruke tiden til å forske og undervise. Kanskje får han tid til å bivåne noen arkeologiske utgravninger også?

Valget om å ikke å ønske seg et nytt åremål tok Waaler før sommeren, og han trer av etter nærmere fem år i rektorstolen. Onsdag 5. februar var det en markering for Waaler, der blant annet flere av hans rektorkolleger var til stede, sammen med ansatte og studenter. 

Fra venstre: rektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Frank-Ole Thoresen, avtroppende rektor Erik Waaler og rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne.


Hvilke tanker gjør du deg etter årene som rektor på NLA?

— Det er lett å bli tilbakeskuende etter en femårs periode som rektor, men jeg opplever at vi har vel så mye fokus fremover. Og det er viktig for meg å beholde det perspektivet, sier Waaler.

Det å arbeide på NLA er et kall for ham. Å være med å løfte unge mennesker, basert på grunnleggende kristne verdier, sammen med et sterkt fagmiljø, forteller Waaler er givende og meningsfullt.
— Å forme morgendagens samfunn og få mulighet til å gi tilbake noe av det jeg har fått, har vært et livsprosjekt for meg, understreker han.

Fra venstre: Nestleder i Studentparlamentet Sindre Bakke Marthinussen, Erik Waaler og leder i Studentparlamentet, Marte Haugen.

En helt alminnelig akademiker

Waaler forteller at det var aldri i hans tanker å bli rektor på NLA.
— Jeg opplever meg som en helt alminnelig akademiker med hjerte for forskning og undervisning, forklarer han. Men Waaler har alltid hatt et ønske om å løfte andre frem, både studenter og ansatte.
— Vi har mange dyktige medarbeidere, som utfordrer hverandre og har et godt fellesskap, som er viktig for å komme fremover, mener Waaler.

Stolt over NLA

Waaler forteller at han er stolt over kunnskapen og kompetansen han finner på NLA. Videreutdanningen som høgskolen tilbyr innenfor spesialpedagogikk, er ettertraktet i fagmiljøene. Studentene, som er lærere i sine ordinære jobber, forteller om økt kompetanse som bidrar faglig i deres arbeidshverdag. Barnehagelærerutdanningen inngår nå i et nasjonalt prosjekt sammen med andre barnehager, der de samarbeider om å utvikle fremtidens barnehagelærerutdanning og barnehager. Og musikkutdanningen i Oslo er den beste utøvende musikkutdanningen i Norge, mener Waaler. 

Omtanke for de svakeste
— Hvorfor er NLA viktig?
— NLA sine grunnleggende verdier som nestekjærlighet, respekt og likeverd er viktig å bringe videre til samfunnet, forteller han. Waaler utdyper videre at det er disse verdiene vi bygger samfunnet vårt på, og hvor viktig forvalteransvaret er, med omtanke for de aller svakeste. 

Fakta: 

Erik Waaler har vært misjonær og brukt mesteparten av livet sitt på å utdanne og formidle til andre mennesker. Han er utdannet teolog med hovedvekt på Det nye testamentet. 

Waaler begynte på NLA Høgskolen i 1995 som stipendiat, og i 2015 gikk han inn i stillingen som rektor.