NLA engasjert til oppdrag i Rwanda

Ansatte ved journalistikkavdelingen ved NLA i Kristiansand blir brukt som ressurspersoner for å evaluere rwandisk journalistutdanning.

— Vi var selvfølgelig kjempeglade for å få det oppdraget, og vi ser på det som en viktig anerkjennelse for arbeidet vi gjør i Øst-Afrika, sier Terje Skjerdal, førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Kristiansand.

På oppdrag fra det svenske medieinstituttet Fojo har Skjerdal og kollega Carol Azungi Dralega vært i Rwanda for å evaluere bachelorgraden i journalistikk ved University of Rwanda. Dette studieprogrammet har i de siste fire årene vært støttet og finansiert av svenske Sida, som tilsvarer det norske Norad.

Best kvalifisert

NLA fikk oppdraget i konkurranse med fire andre universitet og enkeltforskere, med bakgrunn i det langvarige engasjementet og arbeidet som høgskolen har lagt ned i journalistikkutdanning blant annet i Etiopia og Uganda.

— Dette oppdraget var midt i blinken for oss, fordi vi har jobbet med journalistutdanning og medieutvikling i området i mange år. Etiopia har en mediestruktursom ligner på den rwandiske, og derfor mente Fojo at vi hadde kompetansen som skulle til for å gjøre denne jobben på en god måte, sier Skjerdal.

— Rwanda er et spennende land. Det er et fattig land som er i sterk utvikling, og som har lykkes på mange fronter. Folkemordet for 25 år siden har satt dype sår i Rwandas folkesjel. Men nå utmerker de seg som ambisiøse, og har gått kraftig frem på mange statistikker når det gjelder utvikling. Men media i Rwanda trenger å styrkes. Det viser blant annet de nedadgående pilene på pressefrihetsmålinger, understreker han.

Evalueringsarbeidet

Sammen med Skjerdal og Dralega var også tidligere masterstudent i journalistikk på NLA i Kristiansand, rwandiske Elva Nziza, med i gruppen som utførte oppdraget.

Først gjorde de intervjuer med journalistikkstaben, så studenter og flere fra mediemiljøet, i tillegg til noen svenske frilansere og mediefolk som har undervist på det aktuelle studiet. Rett før jul var gruppen igjen i Rwanda for presentere foreløpige funn og for å ha en workshop sammen med staben. I disse dager ferdigstilles rapporten som skal overrekkes til de svenske myndighetene.

Bilde: Arbeidsgruppen og kontaktpersoner ved universitetet: Carol Azungi Dralega (NLA) Margaret Jjuuko (UR) Faustin Mutwarasibo (UR) Elva Nziza (NLA) Terje Skjerdal (NLA)

Funn

Evalueringsarbeidet har vist at utdanningsinstitusjonen har noe manglende tillit i mediebransjen. Kontakten med dem er derfor en av utfordringene. En annen utfordring er at journalistikkutdanningen er på et universitet som er sterkt statskontrollert, og det derfor er lite selvstendighet på fakultetet.

— Men de har svært entusiastiske studenter og en god stab med blanding av akademisk og praktisk kompetanse, understreker Skjerdal. Han vil råde dem til å utarbeide et masterprogram i journalistikk.
—Vi mener at Rwanda er klar for å få en mastergrad i journalistikk, slik som mange av de andre landene i regionen har fått de senere årene, sier han.

Samfunnsansvar

Øst-Afrika er en stor del av utenlandsengasjementet til NLA Høgskolen. Skjerdal sier at det er tydelig at høgskolen blir regnet med både med tanke på utvikling og forskning.
— Vi er små og fra et lite land. Vi kan ikke forandre hele verden, men på områder vi allerede har et godt fotfeste, kompetanse og renomme, kan det ligge til rette for at vi kan utvikle porteføljen vår.

— På avdeling for journalistikk snuser vi nå på muligheten på å være engasjert i større prosjekt i Rwanda. Gjennom dette oppdraget har vi fått bedre innsyn i mediesituasjonen, forholdene ved universitetene der og rwandisk journalistutdanning, sier Skjerdal.

— Så hvorfor skal NLA engasjere seg i afrikansk medieutdanning?
— Bak alt det internasjonale engasjementet vårt ligger det en tanke om at media kan bli brukt konstruktivt av et samfunn og folk, og utfra vårt verdisyn ligger det en egenverdi i at mennesker og innbyggere i et land får mulighet til å uttrykke seg fritt, og at de får tilgang til informasjon. Demokratisering for oss går som hånd i hanske med det vi ser på som vårt samfunnsoppdrag og samfunnsansvar, understreker førsteamanuensis i journalistikk Terje Skjerdal.