Rekruttering av ny rektor

— Ny rektor vil få en unik posisjon til å prege høgskolen de neste årene, i en krevende, men også givende og betydningsfull tid, sier styreleder Espeland.

Styret er i gang med rekruttering av ny rektor, der Visindi bistår styret i dette arbeidet. Stillingen ble lyst ut før jul. 

Prege fremtidens utdanning

Styret ser etter en strategisk leder som deler høgskolens verdigrunnlag og som ønsker å videreutvikle institusjonen ved å skape et positivt engasjement for virksomhetens formål, både blant ansatte og hos relevante samarbeidspartnere. Som rektor kan man være med å prege utviklingen for fremtidens utdanning, sier styreleder Knut Espeland.

— NLAs kjerneaktivitet er å gi relevant utdanning, bidra til ny kunnskap gjennom forskning, og formidling med kvalitet som bygger broer mellom institusjonen og omverdenen, legger Espeland til.

Søknadsfristen er 15. januar.

Ønsker seg tilbake til vitenskapelig stilling   

Erik Waaler avslutter sitt femårige åremål 1. februar 2020. Waaler informerte styret og ansatte i juni 2019 om sitt ønske om å gå tilbake til forskning og undervisning når åremålsperioden var slutt. Professor Egil Morland konstitueres som rektor fra 1. februar og frem til ny rektor er på plass. 

— Vi er svært takknemlig for den store innsatsen Waaler har lagt ned som rektor på NLA Høgskolen i en periode med sterk ekspansjon, avslutter styreleder Espeland.