Studentenes tilfredshet

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gjennomfører hver høst på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Undersøkelsen sendes ut til omtrent 65 000 studenter som går 2. og 5. år på bachelor- og mastergradsstudier. Det er syvende gang undersøkelsen gjennomføres. 

— Gjennom studiebarometeret får vi verdifull tilbakemelding fra studentene våre. Dette er et nyttig supplement til andre evalueringstiltak vi gjør selv, for måle studiekvaliteten på høgskolen med tanke på stadige forbedringer, sier rektor Erik Waaler. 

NLA Høgskolen har en svarprosent på 55 prosent, og dette er høyere enn landsgjennomsnittet, som er på 50 prosent. 

— Det viser at studentene våre engasjerer seg i egen studiehverdag. Og det er vi glade for. Men vi skårer lavt på noen områder sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner som vi ønsker å sammenligne oss med. Det er flere områder som vi ønsker å bli bedre på, sier Waaler.

Nye campuser under planlegging

Generelt, og alle avdelinger sett under ett, er det ingen hovedområder i undersøkelsen hvor NLA får dårligere gjennomsnittskarakter enn 3, på en skala fra 1-5. NLA skårer på eller rett under landsgjennomsnittet på de fleste feltene i undersøkelsen. Litt under på noen, og rett over på noen andre. 

Spørsmålet studentene ved NLA svarer aller mest positivt på, er at de går på det studieprogrammet de aller helst vil gå på (4,2). Samtidig ligger vi i nedre sjiktet på dette sammenlignet med andre institusjoner. Dårligst resultat får høgskolen på spørsmålene om fysisk læringsmiljø og infrastruktur. 

— Det var akkurat som forventet. Og vi forstår veldig godt at mange opplever at lokalene våre er utdaterte. Men derfor er det også godt å kunne si at det tas nødvendige grep for fremtiden ved at nye campuser er under planlegging både i Oslo og Bergen, og at bibliotekfasilitetene er under utbedring i Kristiansand, understreker rektor.


Bilde: rektor Erik Waaler

Tilknytning til arbeidslivet

Overordnet tilfredshet blant studentene våre ligger på karakteren 3,9.
— Isolert sett ser dette bra ut, men NLA går ned 0,3 poeng fra i fjor, mot 0,2 poengs nedgang blant studentene nasjonalt. Nasjonalt snitt for alle høyere utdanningsinstitusjoner var 4,1, sier Waaler. Les hele NOKUTS rapport her.

Det varierer fra studieprogram til studieprogram, men NLA skårer også generelt relativt svakt på spørsmål om tilknytning til arbeidslivet. Men det er positivt at NLA ligger over landsgjennomsnittet på spørsmål om at studentene får god informasjon om hvordan kompetansen deres kan brukes i arbeidslivet, 3,7, noe som er 0,2 over gjennomsnittet. Les mer her.

— Tilknytning til arbeidslivet er et viktig område, og det er et spørsmålet er nytt i undersøkelsen i år. Det blir det spennende å følge utviklingen på dette hovedområdet for høgskolen vår fremover, sier Waaler.