Utbrent – eller bare litt svidd i kantene?

Nasjonale undersøkelser viser at 1 av 4 studenter sliter med psykisk helse. Forebygging av utbrenthet var tema for et åpent seminar for studenter og ansatte ved NLA i Kristiansand like før jul.

– Holder jeg på å bli sprø?
Det er nemlig slik det kan oppleves når slitenhet bikker over til utbrenthet. Leder for Institutt for sjelesorg Avdeling sør og førstelektor ved NLA Høgskolen, Arne Tord Sveinall, har oppmerksomheten fra et fullsatt auditorium på Gimlekollen når han snakker om slitenhet, følelse av utilstrekkelighet og skammen som ofte følger med.

Studielivet

Linnea Spinnanger og Stine Eriksen er førsteårsstudenter på interkulturell kommunikasjon. De bekrefter at de kan kjenne på presset i studiehverdagen.
–Man blir sliten av å hele tiden skulle prestere både på skolen og sosialt. Vi vil gjerne ha gode karakterer, vi sammenligner oss med medstudentene våre, og vi kan kjenne på frykten for ensomhet eller å ikke ha noen å sitte sammen med på skolen, sier jentene.

De mener det er en sammenheng mellom å ha det bra sosialt og å lykkes på skolen, og synes det var nyttig å høre om Sveinalls erfaringer og råd etter mer en 30 år i samtale med mennesker om sorg, ensomhet og slitenhet.

Forebygging

Sveinall

Helse og Trivselsundersøkelsen fra 2018, viser at NLA-studenter verken har det bedre eller værre enn studenter ellers i landet.
– Dette er noe vi på NLA Høgskolen tar på største alvor, sier Sveinall.
– Det er viktig at vi snakker om dette temaet. Og at vi sorterer hva som er normalt og hva som bør få varsellampene til å lyse. Vi har alle vært slitne. Slitenhet handler om mengde av oppgaver og lar seg reparere med hvile og søvn, sier han.
–Utbrenthet, eller uttappethet, er noe annet. Da har vi overforbrukt krefter over lengre tid. Det går til slutt på selvfølelsen løs, og kan komme med angst og personlighetsforandringer, fortsetter han.

– Det er mye som kan tappe oss for energi. Relasjoner, ensomhet, og alt en burde ha gjort. Når spenningen mellom idealene blir for stor i forhold til det vi får til, blir det helt nødvendig å sette grenser for selv, finne noe positivt å se frem til eller søke veiledning. Vi blir nødt til å rasjonere med kreftene så vi har noe å gi over tid, understreker Sveinall.

Profesjonell veiledning

På alle NLAs studiesteder tilbys det samtale- og veiledningstjeneste for studenter, ved siden av tilbudene som studentsamskipnadene i de ulike studiebyene tilbyr.

Ønsker du veiledning? Mer informasjon om tilbudet og kontaktpersoner her.