Resultater fra hovedopptaket 2020

Gode opptakstall for NLA i år, forteller prorektor for utdanning.

Prorektor Amund Langøy er godt fornøyd med årets tall fra Samordna opptak (SO).
— Jevnt over har NLA fått dekket opp flesteparten av studieplassene sine, forteller Langøy. 


FORNØYDE: Prorektor for utdanning, Amund Langøy og studieadministrativ leder, Knut Nilsen.

På noen studier er det planlagt overbooking, som skyldes at ikke alle studenter som takker ja til plass, faktisk møter til studiestart. 

Fortsatt venteliste

NLA har flere studier som fortsatt har venteliste fra suppleringsopptaket. Alle studier tilhørende pedagogikk, begge bachelorprogrammene innen økonomi/administrasjon og innovasjon/ledelse og årsstudium i idrett, har venteliste.

Venteliste på 'ledige studieplasser'

Også på 'ledige studieplasser' er det ventelister i år. Både årsstudium i kunst og håndverk og musikk i Bergen har flere søkere enn plasser. I tillegg barnehagelærerutdanningen, bachelor og årsstudium i journalistikk, og bachelor og årsstudium i interkulturell forståelse har fortsatt ventelister.

Ledig plass

Grunnskolelærerutdanningen i Bergen og studier knyttet til teologi, religion og filosofi har fortsatt noe ledig plass. 

Økning

Høgskolen har hatt en økning med fem prosent av totalt antall søkere og en marginal nedgang med to prosent av førsteprioritetssøkere. Høgskolen tilbyr totalt 1068 studieplasser for 2020, noe som er en liten økning av plasser fra 2019.

Nasjonale tall

Tall fra Samordna optak viser at rekordmange har fått plass ved landets universitet og høgskoler i år. 108 000 søkere fikk forrige uke tilbud om studieplass, noe som er 8000 flere enn i fjor.