NLAs særpreg i bokform

NLA Høgskolen utgir i disse dager en antologi bestående av 12 artikler som viser noe av høgskolens bredde i forskning og faglig engasjement.

Høgskolen feiret 50-års jubileum i 2018, og i den forbindelsen ble det utgitt et historieskrift, forfattet av Kristian Helland og Lars Gaute Jøssang. Antologien som nå blir kommer ut, tar utgangspunkt i fagseminarer og innlegg som ble holdt på høgskolen i jubileumshelgen.

Det har vært et ønske å vise høgskolens plass i sektoren i dag og hvordan en kristen høgskoles selvforståelse kommer til uttrykk i faglige problemstillinger og forskning innenfor en rekke av fagområdene ved institusjonen. I tillegg til dette gir hver artikkel i antologien ny innsikt innenfor sitt område.


Professor em., Gunhild Hagesæther, førsteamanuensis Gunnar Innerdal og førstelektor em. Bjarne Kvam er bokens redaktører. 

Bjarne Kvam mener fagutvikling og selvforståelse på faglig grunn er viktig for alle høyere utdanningsinstitusjoner.

«NLAs kristne basis har medvirket til hvilke problemstillinger vi er opptatt av»

— Å være i prosess og utvikle fagene, det er rett og slett derfor vi driver høgskolen, presiserer Kvam. Vi skal være frempå når det gjelder de ulike fagene som NLA har et bredt spekter av, fortsetter han, og det har derfor vært et ønske å få frem fagmangfoldet ved NLA. Historieskriftet fikk frem historien til høgskolen, og antologien får frem hvor vi er i dag. Kvam mener at disse to skriftene komplementerer hverandre på en god måte.

Kvam forteller videre at det har vært et poeng å få frem at NLA er en kristen høgskole og at NLAs kristne basis har medvirket til hvilke problemstillinger vi er opptatt av. Det er ikke alle artikler som sier noe om våre verdier, men de har en faglig interesse. Andre artikler er mer et direkte uttrykk for hva NLA står for, forklarer han.

— Det er derfor et spenn som viser vårt mangfold, utdyper Kvam. Våre faglige interesser er ikke bare hvordan vi utvikler verdigrunnlaget, men at vi også har et samfunnsansvar for hvordan vi forvalter fagene både i forskning og undervisning. NLAs innsteg i ulike forskningsområder er et viktig bidrag for mangfoldet i høyere utdanning, mener han.

— Antologien forteller noe om hvordan forskningen på NLA ser ut i dag og hva vi er opptatt av fremover, oppsummerer Kvam.

Her er lenke til boken på nett.