Ny prorektor på NLA

Amund Langøy går inn i rollen som prorektor for utdanning de to neste årene ved NLA Høgskolen. Langøy har siden januar 2019 vært tilsatt som utdanningsleder.

I rollen som utdanningsleder har Langøy arbeidet tett med Svenning Bjørke, forhenværende prorektor for utdanning. Fra 18. mars har Langøy vært konstituert i stillingen, og med virkning fra 1. juli i år blir dette permanent for de neste to årene. 

— Jeg er svært glad og fornøyd med at Langøy ønsker å gå inn i dette arbeidet, sier rektor Egil Morland. Når vi nå for alvor skal inn i prosessen med NOKUT er det viktig å ha kontinuitet i ledergruppen. Stabilitet, sammen med forankring i ledelsen i alt som skjer ved høyskolen, er et kritisk punkt i enhver organisasjon, legger han til.

Langøy vil ha et helthetlig ansvar for utdanningsvirksomheten ved NLA, og et spesielt ansvar for ledelsen av arbeidet med studieutvikling og utdanningskvalitet, fortelle rektor.

Kobling av utdanning og forskning

— Det er med stor ydmyket at jeg tar imot denne utfordringen, og samtidig ønsker jeg å takke alle som har bidratt ekstra denne våren til at vi har klart å håndtere de utfordringene denne perioden har gitt oss, sier Langøy. Han forteller at det fremover blir viktig å koble utdanning og forskning tett sammen og han ser frem til et godt samarbeid om dette med prorektor for forskning og utvikling, Torgeir Landro. 

— I august tiltrer Sigbjørn Sødal som ny rektor ved NLA og jeg håper å kunne medvirke til at han får en god inngang hos oss. Videre vil ny strategiplan gi oss en retning for de neste årene og det blir motiverende å ha denne som utgangspunkt for å etablere handlingsplaner for utdanningsområdet. Jeg gleder meg og er spent på å gå inn i denne rollen, avslutter Langøy.

Svenning Bjørke, som har vært i prorektorrollen de sistene årene har siden 12. mars hatt en rolle som beredskapsleder. Bjørke vil nå gå inn i en rolle der han arbeider for rektor inn mot etablering av nye campus i Oslo og Bergen. I tillegg vil han arbeide med NOKUT sitt tilsyn og for Langøy med tildelte oppgaver.