Over 1,6 millioner bevilget til NLA

Journalistmiljøet ved NLA i Kristiansand fikk innvilget sine søknader for midler til ansatt- og studentmobilitet, til prosjekt i Georgia og Albania.

BILDE: Terje Skjerdal og rektor Maka Loseliani ved GIPA signerer samarbeidsavtalen i januar 2018. 

Gjennom Erasmus+ Global Mobilitet sin utlysning, har NLA Høgskolen fått tildelt rundt 150.000 EURO. Dette er en årlig utlysning til ansatt- og studentmobilitet med land utenfor Europa. NLA sendte inn tre søknader, og fikk tilslag på to. Det er journalistmiljøet i Kristiansand, ved førsteamanuensis Terje Skjerdal, som fikk innvilget sine søknader til prosjekt med Georgia og Albania.

Internasjonalt preg 

— Det er svært gledelig for journalistikkavdelingen å få nye Erasmus+-midler, sier Terje Skjerdal. Masterstudiet vårt i global journalistikk har et internajonalt preg, og vi ønsker å ha studenter fra ulike land. Nå er vi sikret utvekslingsstudenter fra Albania og Georgia i tre år fremover, forteller han.

Beriket studiene

— Institusjonen i Georgia, GIPA, har vi samarbeidet med i to år allerede, og det har virkelig beriket studiet, sier Skjerdal. I tillegg til studenter fra Georgia, har NLA også studenter fra Aserbajdsjan og Armenia som også har vært på utveksling ved NLA.
Han forteller videre at utvekslingsavtalen med Albania er ny, men høgskolen har hatt forskingssamarbeid med University of Tirana i noen år, og det var nok noe av grunnen til at NLA fikk tilslag på søknaden, mener han.

«Dette miljøet har virkelig inspirert oss til å søke om eksterne midler». Rektor Egil Morland

NLAs internasjonale prosjekt

Leder for internasjonalisering ved NLA, Mari Sagulin forteller at det er tredje år på rad at NLA får midler gjennom Erasmus+ Global Mobilitet. Hun forteller videre at vi i dag har flere prosjekter gjennom denne finansieringen både i Kirgisistan, Uganda, Ghana, Kosovo og Georgia, og nå også Albania.

Til inspirasjon for flere fagmiljøer

— De fleste av disse prosjektene er knyttet til Global Journalistikk ved Skjerdal, og vi er svært fornøyd med denne tildelingen, forteller rektor Egil Morland. Dette miljøet har virkelig inspirert oss til både å søke om eksterne midler, og ha tro på at det kan lykkes. Det har stor betydning for NLA sin anseelse at vi klarer å få ekstern finansiering til noen av våre prosjekter, legger han til.

— Dette er nok et bevis på at det jobbes godt med internasjonalisering ved avdeling for journalistikk, medier og kommunikasjon i Kristiansand. Jeg håper dette kan være til inspirasjon for andre avdelinger til å søke midler, formidler prorektor for utdanning, Amund Langøy.