Nye studieplasser til NLA

Koronakrisen har ført til at flere ønsker å ta høyere utdanning. Regjeringen bevilget nylig midler til nye studieplasser, og NLA har fått tildelt 45 av disse.

Regjeringens har kommet med et utdanningsløft i revidert nasjonalbudsjett og bevilget totalt 4000 nye studieplasser. Forutsetningen for de nye studieplassene er at de blir opprettet allerede i høst.

– Rekordmange har søkt seg til universiteter og høyskoler i år. Behovet og ønsket om mer utdanning møter vi nå med nye studieplasser allerede til høsten. Disse studieplassene har vi valgt å styre ganske stramt inn mot fagområder vi vet arbeidslivet har stort behov for kompetanse innenfor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra KD.

Les mer her om tildelte studieplasser for høsten.

Behov for kompetanse 

Studieplassene går til fagområder der det er stort behov for kompetanse i årene framover, blant annet lærerutdanning, med grunnskolelærer, PPU og barnehagelærer. Her er det bevilget 550 plasser og NLA har fått 25. 

I tillegg er juridiske og økonomisk-administrative fag prioritert med om lag 800 studieplasser. Her har NLA fått 20.

— Det er veldig hyggelig at NLA Høgskolen behandles som en seriøs aktør i utdanningssamfunnet. Jeg er spesielt glad for stipendiatstillingene. Vår og andres utfordring blir selvfølgelig å få nok studenter til lærerutdanningen. Jeg synes også det er en fjær i hatten at vi har fått 20 studieplasser til utdanningen vår på Hauge (red.anm. økonomi og administrasjon) i Oslo, sier rektor Egil Morland i en kommentar.

Flere smarte hoder

Den store økningen i studieplasser fører også til behov for flere stipendiater og postdoktorer. Derfor gir regjeringen også penger til 250 nye rekrutteringsstillinger, og NLA har fått tildelt tre stillinger. 

– I årene som kommer trenger vi flere smarte hoder som kan finne nye løsninger på nye utfordringer. Nye rekrutteringsstillinger bidrar til at flere får en fot innenfor akademia og at vi opprettholder den langsiktige forskningsaktiviteten. Det skal også bidra til å bygge fagmiljøer, og styrke satsingen på forskningsbasert utdanning, sier Asheim.

— Dette var virkelig stas for NLA Høgskolen! Denne tildelingen vil være med å styrke utdanningene våre samt bidra positivt til forskningskompetansen vår, sier Amund Langøy, prorektor for utdanning. Han legger til at nå starter arbeidet med å fylle plassene med motiverte studenter.