Utgir bok om fred på 75-årsdagen for frigjøringen

I dag, når det overalt i landet og i ulike media blir markert at det er 75 år siden freden kom til Norge, «slipper» tre NLA-lærere en rykende fersk bok om fred som sitt bidrag til jubileet.

FREDSBOK: NLA-lærerene (f.v.) Silje Haga, Lars Steinar Hauge og Egil Morland står bak boken.

Boken har fått navnet Veien til Fred. Undertittel på boken er Refleksjoner i lys av Immanuel Kant, Karl Marx, konservatismen og kristen tenkning.

Hovedforfatter er magister Lars Steinar Hauge, som kom til NLA for 18 år siden, og som ble en avholdt filosofilærer for en økende flokk studenter hvert eneste år.

— Det er blitt mer og mer klart for meg hvor viktig visjonene vi motiveres av og strekker oss etter, betyr.
Lars Steinar Hauge

— Jeg har gått svanger med denne boken i tre år, sier Hauge.
— Det er skrevet mye om fredsbevegelser, men lite og ingenting om hva filosofer, enkeltpersoner og viktige samfunnsinstitusjoner har betydd for fredens sak. Det er blitt mer og mer klart for meg hvor viktig visjonene vi motiveres av og strekker oss etter, betyr.

Silje Haga, som også underviser som høgskolelektor i logikk og filosofi ved NLA, skriver om Kristen tenkning – en vei til fred? På hvilken måte kan kristen tenkning representere en universell standard for fred? spør hun i boka, og følger denne tanken fra enkeltmenneskers indre fred til nestekjærlighet og håpet om frelse og evig fred.

Egil Morland er professor i teologi ved NLA og for tiden også rektor. Han er tredje bidragsyter til boka. Han skriver om hvordan etiske krav til krig og krigføring i seg selv er et bidrag til fred, og demonstrerer dette med kirkekampen under krigen.


REFLEKSJONER MED KRISTEN TENKNING. 

— I dette bidraget henter jeg opp stoff som lå til grunn for avhandlingen min om kirkekampen, men det anvendes her spesielt inn mot det som er bokas gjennomgående tema: Fred. Siste avsnittet spør utfordrende om fiendekjærlighet også er et etisk krav i krig.

Boka er rikt illustrert og har blant annet med nylig oppdagede bilder fra Bergen under andre verdenskrig.


RIKE ILLUSTRASJONER I BOKEN.