NLA åpner for de som trenger det

Hovedregelen er fortsatt at NLA Høgskolen holder campus stengt for studenter frem til sommeren. Men noen studenter har imidlertid utfordringer med å fullføre studiene hjemme og kan derfor komme til høgskolen.

Saken er oppdatert 18.05.2020

Det blir en gradvis åpning av NLAs studiesteder fra 19. mai, i tråd med føringer fra regjeringen tidligere denne måneden.

Det er åpnet opp for to grupper studenter som har mulighet for å være fysisk til stede på studiested, forutsatt at krav til smittevernfaglig forsvarlig drift er overholdt.

Den ene gruppen er studenter som må ha tilgang til lærestedet for å kunne opprettholde studieprogresjon eller fullføre utdanning. Det betyr at tilgangen er ikke lenger begrenset til enkelte fagområder, men til alle studenter som må være til stede på lærestedet for å opprettholde progresjon i utdanningen.   

Det åpnes også for studenter som av ulike grunner opplever studiehverdagen som krevende og ønsker (eller har behov for) tilgang til studiested.  

Kurs i smittevernråd

Ansatte som skal oppholde seg på studiested er pliktig til å gjennomføre et kurs i smittevernråd, og alle studenter som gradvis kommer tilbake til studiested, oppfordres til å ta kurset. Ta kurset her. Du benytter din Feide-innlogging.  

Har du behov for å hente bøker/utstyr på studiested, er det fullt mulig å gjøre det. Det vil også være mulig å ta utskrift/kopiere.

Det er viktig at Folkehelseinstituttets tiltak for å begrense smitterisiko overholdes. Skulle du bli syk eller få symptom på koronavirus, skal du ikke møte på studiestedet, og du må raskt ta kontakt med lege. 

Tilgjengelige rom på studiested
For alle studiestedene defineres et visst antall rom som kan benyttes, med en åpningstid fra kl. 08.00 til 15.00 hver ukedag. Studenter bes om å melde fra i resepsjonen for å registrere seg (notere sitt navn), slik at NLA har oversikt over hvem som er til stede på studiested.

Bergen, Breistein
Auditorium C og Festsalen åpnes for studenter.

Bergen, Sandviken
Auditorium 4 og auditorium 5 åpnes for studenter.

Oslo 
Kantinen åpnes for studenter. 

Kristiansand
Dette vil gjelde et mindre antall studenter og det legges derfor opp til å ha direkte dialog mellom studenter og emneansvarlige for å gjøre avtaler. 

Fellesområder 

Kantinen holdes stengt for servering/betjening på alle studiesteder. Det er mulig å innta lunsj sammen med andre, så lenge man følger smittvernreglene .  

Bibliotek 

Dagens ordning med take-away bibliotek videreføres. I Bergen er hentetider mandag, onsdag og fredag, og i Oslo er henholdsvis hentetidene tirsdag og torsdag. 

Fest for avgangsstudenter

Det er besluttet at det kan gjennomføre fysisk avslutning for avgangsstudenter for inntil 50 personer. Dersom kullet er over 50 studenter, inkludert lærere, vil det bli heldigital avslutning. 

Informasjon om råd og tiltak fra regjeringen 
Her finner du informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om råd og tiltak for befolkningen i forbindelse med pandemien. 

Trenger du noen å snakke med?

Her finner du informasjon om studentprester og studieveiledere.